Ekumeniska ansvarsveckan är här igen!

21.10.2022 kl. 10:26
Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, börjar inkommande söndag och hålls 23-30 oktober 2022. Temat är även i år Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar framtid och de 17 målsättningar som satts upp. Hållbarhetsprogrammet siktar på att avverka den extrema fattigdomen samt uppnåendet av en hållbar framtid där miljö, natur och klimat, ekonomi samt människornas jämställdhet tas i beaktan. Grundprincipen är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Under Ansvarsveckan bekantar vi oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och kan nå målsättningarna, och därmed också en hållbar framtid för hela skapelsen. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), som är kyrkornas och de kristna organisationernas samarbetsorgan.

Vi inbjuder alla församlingar och kristna organisationer till att delta i denna gemensamma satsning. Aktuellt material, såsom intervjuer, videoklipp, diskussionsunderlag, artiklar, andaktsmaterial och annat såsom t.ex. Hållbarhetsboken kan hittas på Ansvarsveckans hemsida. Vi vill också vill också utmana gemenskap till att skrida till konkreta verk och därför kommer att finnas tips på hemsidan på hur man för olika grupper kan förverkliga olika konkreta satsningar och utmaningar.

Under och omkring Ansvarsveckan ordnas också olika typer av evenemang såsom bibliodramaskolning på finska, seminarier, radioandakter i Yle Vega, caféträffar samt konserter, mm. Speciellt bör nämnas Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst som sänds på Yle Fem söndagen 23.10 kl. 12 och i radion på Yle Vega kl. 13.03 samma dag. På FN-dagen 24.10 kl.17 ordnas en interreligiös fredsvandrig Måttlighet! på fem orter (Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Åbo) i Finland. Mer inspiration och idéer kring temat kan hämtas ur Skapelsens tid (1.9-4.10.2022) som berörde många av de aspekter som även Ansvarsveckan vill lyfta fram. Se Ansvarsveckans kalender för mer information om olika händelser eller fyll i om någon händelse som ordnas på din ort.

En av de bärande principerna för Ekumeniska Rådet i Finlands arbete är att det man kan göra tillsammans ska man även förverkliga tillsammans. Därför vill ERF uppmuntra församlingar och gemenskap till att ta vara på situationen och ordna gemensamma ekumeniska satsningar på olika orter i form av t.ex. diskussionstillfälle, do good-evenemang, välgörenhetskonsert till förmån för Ansvarsveckan, eller varför inte en ekumenisk gudstjänst eller andakt.


Man kan också följa Ansvarsveckan på some, antingen via Facebook eller ERF:s Instagram-konto @ekumenia.  På some kan man använda hashtags #måttlighet #ansvarsveckan. På hemsidan finns det även färdigt somematerial som ni kan sprida i era egna somekanaler. Materialet är producerat av ERF:s Ungdomssektion.

 

Välkommen med att fira Ekumeniska ansvarsveckan!

 

Syysterveisin/Med vänlig hälsning,

 

Sarah Tiainen

Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator


Suomen Ekumeninen Neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland / Finnish Ecumenical Council

PL / PB 210 (Eteläranta / Södra kajen 8)

00131 Helsinki / Helsingfors

FINLAND

+358-40-6603915

sarah.tiainen@ekumenia.fi

Paikalla / Anträffbar: Ma-to 9-15


www.ekumenia.fi