Hälsning från Moçambique

28.11.2022 kl. 08:43
På 1980 och 90-talet jobbade Ulla-Gun och Arne i Sierra Leone i åtta år. Därefter har Ulla-Gun jobbat
i församlingen i Östersund och Arne med flyktingmottagning på kommunen. Nu är båda pensionerade,
men upplever att missionskallelsen fortfarande lever.

Det är cirka 15 km till Morrumbene, det närmaste samhället och till den närmaste staden Maxixe är det 40
km. Utbildning har alltid varit den primära uppgiften. Nu finns utbildning från förskola till universitet.

Pastorsseminariet är under avveckling till förmån för universitetet, där den teologiska utbildningen
är den huvudsakliga fakulteten just nu. Det finns 3000 skolelever. Kyrkan och staten driver skolorna
tillsammans och det finns ibland oklarheter om vem som ska göra vad t.ex. vad gäller underhåll.

– Sedan 2010 har vi rest till Cambine flera gånger, berättar Ulla-Gun. Vi har renoverat ett ”Barnens
hus” och 2017 startade vi en liten förskola, som stöds av Metodister i Sverige. Vi har också fortsatt
att stödja barn- och ungdomsverksamheten som församlingen på Cambine har. ”Estrela”, stjärna, är
ett program med bland annat bibelundervisning, drama och sånger för barn, som min mamma med
flera jobbade fram.

Det lever vidare i kyrkan på många platser, trots att materialet för länge sedan har tagit slut. Flera i kyrkan efterlyser det. De ansvariga för barn- och ungdomsarbetet på centralkontoret
har nu fått en kopia som hjälp till att göra nytt material.

– Vi reste ut i höst den 18 september på tre månader, säger Ulla-Gun. Vi ville försöka få igång
projektet ”Livets frö”, som missionsrådet i Finland där jag också är med, stöder. Det har legat på is i
flera år bland annat på grund av coronan. Projektet är riktat till barn och ungdomar i skolorna. Tanken
är att med hjälp av till exempel seminarier, väcka medvetenhet och öka kunskapen om vikten av
skola och utbildning och farorna med missbruk av alkohol och droger. Det finns ett stort problem i
hela Moçambique med att barn redan i tidig ålder och ungdomar hoppar av skolan.

– Cambine har också fått problem med missbruk bland ungdomar, fortsätter Ulla-Gun. En lokal koordinator
som studerar till pastor har anställts på deltid och ett kontor har renoverats åt henne. En
undersökning av dessa båda områden har gjorts och håller på att sammanställas, som grund till
seminarier och utvärdering.

– Lite frustrerande för oss är att allt tar så lång tid! suckar Ulla-Gun. Vi hade hoppats att det första
seminariet skulle ha kunnat hållas innan vi åker hem, men så blir det inte. Skolorna stänger nu i
veckan och fram till mitten av januari för sommarlov.

Förskolan är igång och där har vi jobbat med att renovera igen, bland annat på grund av att marken rör sig och att byggnaden har använts av andra
under coronatiden. Vi bygger också en bättre lekplats.

– Vi försöker tala om vikten av ett fungerande barn- och ungdomsarbete i församlingen, berättar Ulla-Gun, som en viktig del att stärka barn och ungdomar och rusta dem för framtiden. Försam-lingens ungdomsverksamhet försöker också att få med flera i sina aktiviteter för att motverka sysslo-löshet som bidrar till uttråkning.

– En viktig del har också varit att bygga nya relationer och stärka gamla. Jag övar upp min xitswa, vilket är det huvudsakliga språket som vi har använt för att kommunicera.

Ulla-Gun och Arne är tacksamma för den meningsfulla tid de får ha på Cambine. De upplever att den är uppskattad och de vill gärna återkomma när det finns möjlighet. De är tacksamma för fortsatt förbön och stöd för arbetet i Cambine, där det finns många stora behov.

På vår Facebook-sida "Metodistkyrkans mission" kan du läsa mer om deras vistelse.

Intervju: Birgit Grönqvist (publicerad i Kustbandet nr 4 november 2022)