Vi och vår värld - Kustbandet november 2022

27.11.2022 kl. 15:01
”Advent är mörker och kyla.” Så börjar en av våra nyare advents-psalmer. Och så blir det väl de närmaste månaderna, eftersom vi är inne i den årstiden. Tyvärr är det också mörkt och kyligt människor och länder emellan på många håll i vår värld. Också i våra egna nordiska länder, städer och hem finns mycket mörker och kyla. Vi får be som i psalmen att Herren Kristus kommer hit i tid.

Vi får också be att Gud skall förbarma sig över jorden och över all nöd och förtvivlan som finns. Vad kan vi göra? Vi behandlar temat bland annat i Hans Växbys artikel, där han utifrån Metodistkyrkans Sociala principer ger oss några tankar.

Tänk, att aldrig ha tvivlat på Guds existens! Så underbart! Tom Riska berättar om sitt liv. Han fick uppleva pånyttfödelse när han gick i hög-stadiet. Han har också fått uppleva hur Gud har helat och befriat honom på olika områden, så att han nu kan vara i en helandetjänst för andra. Alla är trasiga och behöver helande befrielse.

Vi kan vara med och hjälpa och stödja varandra på olika sätt och göra en del av världen och vår omgivning lite ljusare. Gå ut i hela världen, sa Jesus till sina lärjungar. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:18–20). Jesus är det stora ljuset i vårt och världens mörker. Läs Bengt Korswings andakt om Fredsbarnet.

Även om vi är pensionärer kan missionskallelsen fortsätta att brinna. Ulla-Gun och Arne Ångman har fortsatt att på olika sätt stödja arbetet på Metodistkyrkans missionsstation i Cambine i Moçambique. När denna tidning kommer ut har de snart avslutat sin vistelse på tre månader på Cambine, där de har renoverat både byggnader och projekt.

Vi har glädjen att presentera att en ny ledarskola startar i februari! Kursen är avgiftsfri och pågår i fyra moduler under året.

Birgit Grönqvist

Läs Kustbandet

Vår konung är nu nära

Gläd dig, du Kristi brud, och möt din Herre Gud. Den stora dag du skådat som oss profeter bådat. Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära.

Psalmer och sånger nr 104