En totalförvandling

23.12.2022 kl. 20:26
England 1642. En liten pojke, Isaac, föds i ett hus i Lincolnshire och får en riktigt dålig start i livet. Redan innan han föds dör hans pappa, vilket lämnar hans mamma i ett tufft utgångsläge, rent ekonomiskt. Dessutom är Isaac för tidigt född, vilket gör honom svag och sjuk som barn.

När pojken fyllt 3 år besöker en präst från grannbyn familjen och friar till mamman som säger ja. Hon flyttar hemifrån och överlåter Isaac till att omhändertas av morföräldrarna. När den lilla pojken långt senare i livet skriver sina memoarer kommer han att berätta om hur han brukade gå upp på ett berg och titta ner på grannbyn där mamman nu fanns i det nya äktenskapet. Och där på berget brukade han bara hata. Hata mamman som lämnade honom, hata prästen som tog henne av honom och hata den Gud som lät allt detta hända.

I skolan är pojken ett verkligt problem, klassens oroshärd, en tickande bomb och ett stort irritationsmoment. Varje vår ges samma omdöme om honom: Han är lat, han är oduglig, han lyssnar inte.

En dag flyttar en ny lärare till byn. Han heter John Huston och han är en troende man. Han får, av någon anledning, ett hjärta för Isaac. Han tänker: nånstans där på insidan finns en guldklimp – jag ska göra allt jag kan för att få fram den. Och i takt med att tiden går börjar det hända saker. Isaac får ett förtroende för sin lärare, som satsar på honom, ger honom extra undervisning och uppmärksamhet. Snart märker läraren att killen de facto är verkligt skärpt. Han har en fallenhet för matematik och fysik och han gör avancerade uträkningar som är på en långt högre nivå än andra barn i hans ålder. Läraren ser till att Isaac senare kan börja studera vid Cambridge University, där han mycket snart börjar höra till en av de mest framstående eleverna. Idag känner vi honom som en av de mest erkända fysiker och astronomer som funnits: Sir Isaac Newton.

Isaac blev sedd och älskad och det förvandlade hans liv. Han fick en extra förälder i sin lärare. Så stark är kärlekens kraft, så mycket kan hända bara för att man verkligen ser någon och satsar tid och krafter på någon. Den här julen går utmaningen till oss: Vems liv kan du och jag vara med och förvandla genom kärlekens kraft? För mej är berättelsen om Jesus en enda lång berättelse om
vad kärleken kan göra. Den handlar om utstötta, prostituerade, glömda, knäckta mänskor som får blir sedda, besökta, ihågkomna, älskade. Den handlar om en kärlek som förvandlar dem.

Varenda en av oss är kallade att förmedla den kärleken. Det är livets mening in a nutshell. Det finns stora gropar och hål av ensamhet i människors liv som behöver fyllas, sår som behöver skötas om. Människor behöver lyftas upp och uppmuntras, hjärtan behöver och kan vidröras. Idag kan vi låta våra egna hjärtan fyllas av Hans kärlek så att vi har att ta av för att förmedla till andra. Vi älskar därför att Han först älskat oss, säjer Bibeln. Det är sant. Bara den som blivit fylld med kärlek ovanifrån har resurser för en söndrig värld.

Camilla Klockars

(Inspirerad av en text av Joakim Lundqvist).