Böner för rättvisa och fred

24.02.2023 kl. 00:14
Den 24 februari har det fruktansvärda kriget i Ukraina har pågått i ett år. Även om mediernas uppmärksamhet har minskat fortsätter kriget med oförminskad styrka och situationen i Ukraina blir allt svårare. Det finns ett desperat behov av bön och stöd både i form av hälsningar och ekonomiskt stöd. Hörsamma detta, behoven växer bara. Vi ber:

Herre, förbarma dig över alla som lider på slagfältet, på sjukhus, i hemmen, i skyddsrum och i främmande länder - påminn dem om att de aldrig är skilda från din kärlek.

Herre förbarma dig över alla som har förlorat sina nära och kära, sitt hem och sitt hemland - trösta dem i deras smärta och ge dem en glimt av hopp.

Herre förbarma dig över alla människor av god vilja som investerar sina resurser och sin medkänsla i att hjälpa andra och lindra smärtan - ge dem styrka för ännu en dag.

Vi ber för Ukrainas frihet och för att alla utländska styrkor ska dra sig tillbaka.

Vi ber för en rättvis fred som namnger sanningen och ställer de onda till svars.

Vi ber för en hållbar fred som inte leder till ytterligare konflikter och krig.

Barmhärtiga Gud, vi ber dig att skydda vår mänsklighet, som är benägen att drabbas av cynism, hat och våld. Låt din kärlek uppenbarad i Jesus Kristus förvandla oss alla till ett liv i godhet, rättvisa, barmhärtighet och fred. Låt den helige Ande vägleda oss och ge oss den styrka vi behöver under de kommande dagarna...

Detta ber vi i Jesu Kristi namn, som sade:

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Amen

Christian Alsted, metodistkyrkans biskop för Norden, Baltikum och Ukraina

Himmelske Fader,

Vi ber i dag för det ukrainska folket och om Ditt ingripande i detta meningslösa krig som Ryssland startade mot dem för nästan ett år sedan.

Förbarma dig över Ukrainas folk, befria dem från rädsla, våld, attacker, skador, förstörelse och död, och ge dem mod, solidaritet och allierade i denna stund där de är sårbara och sorgsna.

Stärk handen på alla som försöker stoppa konflikten, återställa ordningen och skapa rättvisa.

Gör Ukraina fritt och fredligt år 2023!

I Jesu namn ber vi.

Amen.

Distriktsföreståndare Oleg Starodubets, metodistkyrkan i Ukraina