Gud i vårt livsspår

17.03.2023 kl. 18:31
I skrivandets stund är det fortfarande mycket vintrigt väder i vår del av landet, trots att vi redan är i mars månad. Jag har varit och skidat några gånger under vintern med vår 5-åriga son.

Han är duktig motoriskt och vill gärna ha utmaningar gällande skidspåren. Trots att han är duktig brukar jag skida bakom honom när han skidar uppför backarna för att han ska känna sig trygg. Ifall han tappar fäste med skidorna så finns jag där och säkrar. 

Någon av våra pojkar har konstaterat i något skede att "vi följer inte Gud utan Gud följer oss". Jag tyckte det var beskrivande sagt. Samtidigt släpper det våra egna krampaktiga försök att följa Gud så bra vi kan. 

På samma sätt som jag skidar bakom vår 5-åring uppför backarna så är Gud bakom oss i vårt livsspår. Han tar emot oss när vi faller, putsar av snön och uppmuntrar oss att skida vidare. I alla skeden av spåret är han med, när spåret går slätt och rakt, i uppförsbackarna och i nedförsbackarna. Vilket privilegium att ha en sådan Gud.

I Psaltaren 139:5-6 kan vi läsa: "Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den". Det budskapet får vi ta emot och lita på.

En välsignad vår och vårvinter till just dig!

Annika Enlund-Piirto, Karleby