Brytningstider - Kustbandet nr 1-mars 2023

28.03.2023 kl. 09:07
I slutet av januari hade vi bott 17 år i Lovisa. Utanför våra fönster på den andra sidan av gatan ligger Lovisaviken. Under vår tid har man aldrig tidigare brutit upp isen med en isränna, men i år hände det.

En eftermiddag i mitten av februari började en liten bogserbåt, som varit i arbete inne i viken sedan förra sommaren, att bryta en ränna ut mot havet, men isen var för tjock.

Följande helg kom en större bogserbåt och öppnade rännan.I slutet av januari hade vi bott 17 år i Lovisa. Utanför våra fönster på den andra sidan av gatan ligger Lovisaviken. Under vår tid har man aldrig tidigare brutit upp isen med en isränna, men i år hände det.

En eftermiddag i mitten av februari började en liten bogserbåt, som varit i arbete inne i viken sedan förra sommaren, att bryta en ränna ut mot havet, men isen var för tjock. Följande helg kom en större bogserbåt och öppnade rännan.

Det finns olika slag av brytningstider, till exempel när freden bryts av krig. Låt oss fortsätta att be om fred i Ukraina. Vi väntar på den dag när profeten Jesajas ord skall gå i uppfyllelse, Jes 2:4: ”Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.” Jesus bröt syndens välde, när han tog syndens straff på sig och dog för allas våra synder. Han öppnade en ny och levande väg till Gud genom sin uppståndelse från de döda. Var och en som tror på Jesus och på detta glada budskap, får gå tillsammans med honom på vägen till det himmelska hemmet.

Brytningstider är det också i Metodistkyrkans ungdomsförbund, där Sandra Peltonen har blivit ny ordförande. Läs mer om det på sidan två. Barn och unga är mycket utsatta för olika trender och situationer i hem och samhälle. Rektor Thomas Nordström på Fria kristliga folkhögskolan i Vasa och Tom Riska från Kaskö delar med sig av sina tankar om de ungas situation på sidorna 3–5. Metodist- kyrkan i Grankulla har en fin altartavla, som är målad av Hanna Rönnberg år 1919. Den föreställer Jesus som går på en väg tillsammans med en liten flicka. Monica Lundgren har fotograferat tavlan och den har fått illustrera Anna Stenlund-Degebeys inlägg om söndagsskolan, se bakpärmen.

Brytningstider blir det också för Kustbandet, som upphör i sin nuvarande form efter november- numret. Jag hoppas att någon annan känner sig kallad att sammanställa något liknande. Vi behöver något sorts gemensamt blad, enligt flera tacksamma läsare. Kontakta gärna kyrkostyrelsens ord- förande Jerrold von Konow, tfn 040 5577 556.

Du kan läsa Kustbandet nr 1-2023 här.

Birgit Grönqvist