Sången om Livet

29.05.2023 kl. 15:47
Vi har nyligen firat pingst och firat att den Helige Ande, Hjälparen, blev sänd till jorden. Anden, som Jesus lovade skulle komma och ta sin boning i var och en som tror. Anden, en gåva till den som omvänder sig och tar emot Jesus i sitt hjärta, Apostlagärningarna 2:38.
Guds barns glädje över gemenskapen med sin Frälsare och med Gud sin Skapare har i alla tider tagit sig uttryck i sång och musik. I det här numret av Kustbandet berättar Luut Klaver om sin tjänst som organist och körledare i Kristuskyrkan i Helsingfors. Vi får läsa om Taborkören från Ingå, som vill förmedla en bit av himlen med sin sång och på bakpärmen får vi en glimt av lovsången från väckelsen i februari på Asbury university i Wilmore, Kentucky, USA.

Före den metodistiska väckelsen på 1700-talet, var England sådant att landet var moget för en blodig och omstörtande revolution. Men istället kom den metodistiska väckelsen och återupprättade landet. Den andliga revolutionen i England medverkade till att höja folket och dess moraliska standard. Den återinförde det apostoliska mönstret när det gällde ett liv för Gud. Från England spred sig väckelsen till Amerika, där ett universitet småningom byggdes i Wilmore med wesleyansk tradition. Vilka sociala följder den nuvarande väckelsen där får, återstår att utvärdera. Väckelsen har inneburit andlig förnyelse för många.

Det går att sticka speciella kyrkliga sockor. Om detta initiativ kan du läsa på sidan tre. Pastors- och medarbetardagarna som hölls den 18–20 april på Sinappi i Åbo, ger lite information om vad som diskuterades och om kyrkans organisation.
Birgit Grönqvist