Finlands svenska metodistkyrka – Årskonferensen i Karleby 2023

03.09.2023 kl. 15:18
Utnämningar konferensåret 2023-2024

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund

Ekenäs: ansvarig äldste Andreas Forsbäck 

Grankulla: Andreas Forsbäck, lokalpastor Marjan Roayaii

Ingå: att tillsättas

Vasa: Camilla Klockars

Åbo: Stefan Forsbäck

Distriktsföreståndare: Camilla Klockars

Borgå: Leif-Göte Björklund, Susanna Lönnqvist

Lovisa: Leif-Göte Björklund

Svartså: Leif-Göte Björklund

Helsingfors: att tillsättas

Jakobstad: att tillsättas

Karleby: ansvarig äldste Sarah Tiainen

Kristinestad: lokalpastor Tom Riska

Skaftung: lokalpastor Tom Riska

Svenska distriktet/Metodister i Sverige

Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin

Östersund: lokalpastor Bengt Korswing

Laxå med utposter: lokalpastor Hans Wallstedt

Resursperson för metodister i Sverige: Tuula Sahlin 

Särskilda utnämningar:
Församlingsplantering i Vanda: Andreas Forsbäck

Generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland: Mayvor Wärn-Rancken

Ansvarsveckans huvudkoordinator för Ekumeniska rådet i Finland: Sarah Tiainen