Vilka tankar får slå rot?

20.10.2023 kl. 14:42
I vår hjärna far flertalet tankar genom systemet, varje dag. Du och jag bestämmer vilka tankar som får utrymme i oss. Tankarna är början på allt.

När jag hör ordet tankesmedja så stannar jag vid ordet tanke. Tankar far genom vår hjärna ständigt, det gäller bara att hinna med att följa dem och styra dem. Det är faktiskt viktigt, eftersom det är där allting börjar. 

Det är du och jag som bestämmer vilken eller vilka tankar  som ska få slå rot i oss och resultera i handling. Tillräckligt många människor är fångade i vissa negativa tankegångar och kommer inte ur dem. Det leder ofta till psykiska störningar som ångest och depression. 

Som Jesu efterföljare vet vi  och har upplevt att det finns en frihet ur ett sådant fängelse. Förutsättningen är att man tar emot den kraften och vägledningen som finns i Guds Ord. Jag vet ingen annan effektivare terapi än den helige Andes hjälp. Bibeln talar om förnyelse av våra tankar. I ny översättning kan vi läsa: "Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar Herren." (Rom. 12:2) 

Att lära sig styra sina tankar har äntligen numera blivit en del av den moderna psykoterapin. Aposteln Paulus skriver också: "Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." (Fil. 4:8)

Jag har nu passerat 80 år, med de krämpor och begränsningar som det kan innebära. Det ligger nära till hands att låta tankarna kretsa kring dessa, så att det ingår i ens identitet. Då gäller det att ta vara på ovanstående ord.  Det är viktigt att tänka på och vara tacksam för det man fortfarande kan göra, även om allt går långsammare och inte begära hjälp för det man själv kan göra.

Jag upplever en sådan tacksamhet för det rika liv som jag fått leva. Vi kan läsa i skriften att Gud inte kan ångra sin kallelse och sina gåvor. Nu hjälper mig tekniken att fortsätta att dela Guds Ord och att finnas till för dom som behöver samtal och förbön. VILKEN NÅD ATT FÅ VARA MED!!!!

TÄNK på allt gott som DU kan få vara med och ge människor i din omgivning!

Anita Grantinger