Efter Påsk

27.03.2024 kl. 15:24
Men Maria stod och grät utanför graven… Hon såg Jesus stå där, men förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” … Maria trodde sig tala med trädgårdsmästaren och ville veta var han hade lagt Jesus. Hon ville hämta honom. Då säjer Jesus hennes namn: Maria! Och DÅ förstår Maria: det är Jesus som står här hos henne, Jesus som säjer hennes namn. Hennes Mästare lever! Jesus finns här.

Den vackra altartavlan i Metodistkyrkan i Karleby, målad av Leo Korpela, återger denna händelse. En gång satt jag där i kyrkan med en besökare. Hon hade tittat på samma tavla i sin ungdom och var nu tillbaka på besök. Mycket stilla sade hon: ”Jag skulle vilja göra som Maria.” Vi gjorde det. Vi böjde knä vid altaret, hon öppnade sitt hjärta för Jesus efter många år. Och Jesus var där och tog emot honom.

Det är tiden efter Påsk. Jesus finns mitt ibland oss, så som han har varit i världen ända sedan den första Påsken. Han nämner oss vid namn, när han kallar oss. Han vill höra varför vi gråter. Han vill hjälpa oss. Och som det står i Göte Strandsjös beskrivning av Marias möte med den Uppståndne Jesus: ”Gråt inte, Maria! Gråt inte Maria! Han lämnar dig aldrig mer!”

Att öppna livet för Jesus är något väldigt personligt. Det handlar ju om en relation! Det är fråga om en gemenskap som sträcker sig över hela livet. Men som en fast grund finns där orden ”han lämnar dig aldrig mer”.

Räkna med att Jesus finns hos dej. Säj att han är välkommen att vara med i ditt liv. Låt honom rena ditt hjärta – han förlåter det som behöver förlåtas. Sätt din tro till honom – han sviker dej inte! Jag vet!

Kaikka Växby

Foto: Jenny Jansson