Ledarskolan fortsätter lördagen 11.5 i Åbo

11.04.2024 kl. 09:04
Det du har hört av mig... ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra 2 Tim. 2:2. Ledarskolan fortsätter och lördagen den 11.5 samlas vi i Åbo metodistkyrka, Tavastgatan 4 kl. 10-16, paus 12.30-13.30 (lunch).

Ledarskolan fortsätter och lördagen den 11.5 samlas vi i Åbo metodistkyrka, Tavastgatan 4 kl. 10-16, paus 12.30-13.30 (lunch). Studerandena betalar den lokala församlingen som arrangerar kursen för maten. Temat för dagen är: Att leda sig själv och andra. Andlig sundhet i ledarskap. Förväntningar. Konflikthantering. Med: Andreas Forsbäck.

Skolan pågår fyra gånger per år. Den fortsätter enligt planerna förhoppningsvis varje år och studerandena kan hoppa på tåget när som helst och samla de fyra gångerna anefter.

Ledarskolan består av fyra moduler som vi gör klara på ett år. Man kan komma med under året och göra sina moduler klara anefter. Och: man behöver inte vara medlem i Metodistkyrkan för att få delta - alla är välkomna.

Syftet är att träna ledare, så frön för framtiden och förhoppningsvis få se nya pastorer och församlingsarbetare resas upp. De handlar t.ex om att leda sej själv och andra, andlig sundhet i ledarskap, predikan och förberedelse samt respons och församlingsmiljö. Andra viktiga teman är att bygga och leda team, att fly ensamvargen och att leda förändring. En del litteratur hör till modulerna. Välkommen med!

Kursen arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Anmälning dig till senast 7.5.2024: samfundssekreteraren@metodistkyrkan.fi