Ekumeniska ansvarsveckan 22-29.10.2023

22.10.2023 kl. 00.00 – 23.25

Därför vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred; fred i vår närkrets, i samhället och på global nivå.

Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas en rad informationspaket, men vi uppmuntrar också till konkreta åtgärder. En av det ekumeniska rådets principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor, församlingar och organisationer att tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och böner, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsevenemang, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar.

I år får vi se framemot internationella talargäster såsom Leonardo Emberti Gialloreti från Sant' Egidion gemenskapen i Rom, fredskonsert, tv- och radiogudstjänster, samt både informativt och somematerial som producerats av unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen. Nytt för i år är också Ansvarsveckans nya logo som ni får ta i bruk genast.

Mer information om temat och om hur man firar Ansvarsveckan kommer stegvis att publiceras på Ansvarsveckans webbplats under sensommaren och särskilt under hösten. Men redan nu är det värt att anteckna Ansvarsveckan i kalendern och fundera på möjliga samarbetspartners för att planera och genomföra programmet med.

 

Sommar- och Ansvarsveckohälsningar,

Sarah Tiainen

Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator
Suomen Ekumeninen Neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland / Finnish Ecumenical Council
PL / PB 210 (Eteläranta / Södra kajen 8)
00131 Helsinki / Helsingfors
FINLAND
+358-40-6603915

sarah.tiainen@ekumenia.fi
Paikalla / Anträffbar: Ma-to 9-15

www.ekumenia.fi