Gemensamma offerdagar 2022

04 September 2022 kl. 11.00–06 November 2022, 12.00

 

6.1.2022 Mission – Barnen i Zimbabwe
6.2.2022 Församlingsplantering (20 %) och –utveckling (80 %)
20.3.2022 Mission - Moçambique
10.4.2022 MKU

3.10.2022 Mission - Mikkos arbete & resor
6.11.2022 Baltiska lönefonden Finlands svenska metodistkyrka