Gemensamma offerdagar 2022

06 November 2022 kl. 11.00–12.00

6.1.2022 Mission – Barnen i Zimbabwe
6.2.2022 Församlingsplantering (20 %) och –utveckling (80 %)
20.3.2022 Mission - Moçambique
10.4.2022 MKU
4.9.2022 Teologisk utbildning
2.10.2022 Mission - Mikkkos arbete & resor
6.11.2022 Baltiska lönefonden via Finlands svenska metodistkyrka