Ekumeniska pastors- och medarbetardagar i Pörkenäs

01 November 2022 kl. 12.00–03 November 2022, 15.00
Anmälning och folder hittar du här