Gemensamma kollektdagar 2022-2023

06 Januari 2023 kl. 11.00–13.49

OFFERDAGAR 2022-2023

4.9.2022 Teologisk utbildning

9.10.2022 Mission/ Mikko arbete & resor

6.11.2022 Baltiska lönefonden

6.1.2023 Mission/ Barnen i Zimbabwe

5.2.2023 Församlingsplantering (20 %) och – utveckling (80 %)

12.3.2023 Mission/ Moçambique

2.4.2023 MKU

3.9.2023 Teologisk utbildning

1.10.2023 Mission/ Mikko arbete & resor

5.11.2023 Baltiska lönefonden