Kallelse till årskonferens 2024 och deadlines

13.03.2024 kl. 20:47
Här kommer information om några viktiga datum att lägga bakom örat, så att administrationen inför årskonferensen 23-25.8.2024 på Korpirauha i Sjundeå går så smidigt som möjligt.

Biskop Christian Alsted sammankallar Finlands svenska metodistkyrka till årskonferens 19.8 online och 23-25.8.2024 på Korpirauha lägergård, Korpirauhavägen 117, 02570 Sjundeå kby.

 
Välkommen!

Köpenhamn och Helsingfors 20.5.2024

Christian Alsted            Jerrold von Konow
Biskop                          kyrkostyrelsens ordförande

Under våren blir det dags för nomineringskommittén att se över situationen i de olika råden och eventuellt hitta nya personer för nya uppgifter. Om du av någon anledning inte längre har möjlighet eller vill fortsätta i ditt förtroendeuppdrag ber vi dig meddela detta senast 15.4.2024. Du får också gärna meddela om du kommer att tänka på någon person som du tror kunde vara bra i det förtroendeuppdrag du haft. 

Andra viktiga datum med tanke på konferenstrycket:

29.2 Medlemsstatistiken 2023 (till ng.sahlin@gmail.com) -påminnelse till dem som inte har skickat in ännu :)

15.4 Förtroendeuppdrag inom metodistkyrkan
Vill du sluta med någon uppgift du haft inom kyrkan? Eller känner du att du har tid och vill du stå till tjänst? Ta gärna kontakt! (sammankallare till ng.sahlin@gmail.com)

15.4 Ekonomisk statistik (marie.fred@metodistkyrkan.fi)

15.5 Rapportering för 2023 (cata@metodistkyrkan.fi)

15.5 Motioner (kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi)

Konferenstrycket skickas ut kring midsommar.