Nominering av biskop

12.03.2024 kl. 09:17
Under centralkonferensen för Nordeuropa och Eurasien 2-6 april 2025 i Köpenhamn kommer det att hållas biskopsval.  Nomineringsprocessen inleds den 17 maj 2024 och kommer att vara öppen under hela processen tills en ny biskop är vald. Biskop Christian Alsted kommer att avsluta sin mandatperiod som biskop, och den nya biskopen kommer att tillträda den 25 maj 2025.

Val av ny biskop i Centralkonferensen för Nordeuropa och Eurasien

Eftersom fyra av årskonferenserna i Eurasiens biskopsområdet lämnar United Methodist Church för att bli en autonom metodistkyrka, kommer det inte att hållas något val för Eurasia-området.   Biskopskommittén har tagit fram ett informationspaket som innehåller information om nominering och val av ny biskop, en beskrivning av den nya biskopens nuvarande uppgifter och utmaningar, biskopens ansvar enligt Book of Discipline och det formulär som ska användas för presentation av nominerade kandidater. Informationspaketet finns tillgängligt via denna länk.

Vi uppmanar medlemmar och pastorer att läsa detta material och att be med oss att den Helige Ande ska vägleda kyrkan, genom er visdom, att hitta rätt ledare för de kommande åren. 

Om du har några frågor, vänligen kontakta ordföranden för biskopskommittén Per-Endre Bjørnevik, per-endre.bjornevik@lyse.net Telefon: +47 916 24 645. Nomineringar måste skickas till Centralkonferensens kontor office@umc-ne.org.


In Christ 

The Committee on Episcopacy of the Northern Europe and Eurasia Central Conference