Kustbandet nr 2 maj 2021

25.05.2021 kl. 23:30
Kära läsare!
Nu är det äntligen dags att så och plantera! Vi planterar för framtiden, det gäller också i det kyrkliga arbetet. Tills vidare får vi se väldigt lite skörd av allt vårt såningsarbete, planterande och vattnande av Guds ord där vi arbetar och rör oss. Det verkar ändå inte vara någon brist på nya sätt att försöka nå vår tids människor med det glada budskapet om Jesus!

De strömmade guds-tjänsterna som vi började med förra året icke att förglömma.

Läs om några av våra församlingars nuvarande idéer och framtidsplaner. Ett bibelord från 1 Korintierbrevet kapitel 3:5–8 passar bra i såningssammanhanget. Paulus skriver dessa tänkvärda ord till församlingen i Korint angående sig själv och sin medarbetare Apollos. ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.”

Det första numret av Kustbandet skickades ut till cirka 40 e-postadresser på kyrkans postningslista: biskopen, våra pastorer i Finland och Sverige, andra anställda, församlingsrådens ordförande och till alla övriga medlemmar i kyrkans olika råd. Församlingarna skickade det i sin tur vidare till med-lemmar, vänner och övriga intresserade som har e-post, samt kopierade några exemplar för utdelning. Det sista året, år 2012, som vi hade en egen helt svenskspråkig tidning Nya Budbäraren hade vi cirka 300 prenumeranter. Var med och vidga bandet och sprid Kustbandet till vänner och bekanta och andra! Om du inte har en dator, så kan du be att församlingen kopierar några exemplar åt dig. Finns också här som bilaga. Kontakta mig gärna och säg vad du skulle vilja läsa om i Kustbandet! Nästa nummer utkommer i slutet av september.

Birgit Grönqvist

Du kan läsa hela Kustbandet nr 2 här.