Välkommen på årskonferens!

25.05.2021 kl. 23:31
Notera biskop Christian Alsteds officiella kallelse till Metodistkyrkans årskonferens i Vasa 24-26.9 2021. Konferensen hålls i Vasa metodistkyrka på Fredsgatan 12. Välkommen!

Till årskonferensen i kommer vi att beställa svarta munkjackor med bifogad text. Texten kommer fram på bröstet och munkjackorna kostar 30e. Om du vill beställa en, hör av dej till camilla.klockars@gmail.com. Modellen heter Printer Switch (för män) och Printer Switch Lady (för kvinnor). Hör gärna av dej om du har frågor!

Konferenstryckets för årskonferensen i september kan fås genom att skicka ett meddelande till dev.aidcoordinator@metodistkyrkan.fi

Tema: Ett ord
Program:

Fredag 24.9
14.30 Ankomst & kaffe
15.30 Förhandlingarna inleds
17.30 Middag
18.30 Diskussion om vår kyrkas framtid
20.00 Kvällsté
20.30 Andakt. Camilla Klockars.

Lördag 25.9
9 Lovsång & bibelundervisning. Lilian Lytz.
10.15 Christian Alsted leder diskussionen kring människans sexualitet och kyrkans utmaningar.
12 Lunch
13 Förhandlingar
15 Eftermiddagskaffe
15.30 Förhandlingar
18 Grillfest
19.30 Kvällsmöte. Catarina Mikkonen leder, Lilian Lytz undervisar.

Söndag 26.9
11. Gudstjänst. Leif Björklund leder, biskop Christian Alsted predikar. Utnämningslistan.
12.30 Lunch
Avfärd

Musikansvarig: David McCrea & team.
Förbönsteamsledare: Boris Sandås

Inbjudan kan du läsa här.