Om grävlingar och streamingsgudstjänster

20.09.2021 kl. 21:58
Hans Växby skriver om workshopen kring filmning 14.11 2020 i Helsingfors:

Gräva lär man sig genom att gräva, sa grävlingen till den lilla hundvalpen som beundran såg på hur lätt det var för somliga att gräva. Lika självklart svarade Jakob Granfors på frågan hur man skaffar sig mikrofonvana: Genom att utsätta sig för det? Det fick en grupp anställda och frivilligarbetare från metodistförsamlingarna i södra Finland lära sig i Kristuskyrkan, Helsingfors den 14 november.

En motsvarande filmnings- och streamingskurs hölls redan tidigare på hösten i Metsku Vasa.

Jakob började med att visa hur man direktsänder gudstjänster på Facebook från Sionförsamlingen i Vasa. Det var proffsigt, nästan som att se en ishockeymatch i NHL. Och när han visade en plan på vilken utrustning som behövs för att komma i närheten av samma nivå, gick det nog över de flestas förstånd och budget. Men utmaningen är oundviklig: ”Man måste vara ännu mera hängiven där hemma i soffan för att engagera sig i en hel direktsänd gudstjänst!” Därför kanske det i längden inte räcker med en kamera som sänder ur en och samma vinkel under en hel timma. Det blir helt annorlunda med två kameror. En för ögonkontakt med talaren, en för en annan vinkel. Det skapar en viss dynamik från program som vi är vana vid att se på TV och YouTube. Lite mer avancerat kan det bli om har en förinspelad gudstjänst som man kan lägga in avsnitt från i en direktsänd gudstjänst.

Det är uppenbart att församlingarna behöver tänka på att öka både kompetens och utrustning. Covid-19-pandemin tvingade ut församlingarna på nätet och öppnade ögonen för ytterligare ett sätt att nå människor med ett gott budskap också efter pandemin. Det finns också människor som inte kan eller inte vågar gå till en gudstjänst. För dem öppnas en dörr via nätet.

Låt live vara live

I första pausen lossnade det med frågor på den nivå som församlingarna tydligen befinner sig nu och vill upp från. Den mest brinnande var: Varför blir bilden spegelvänd när man sänder från en kamera i mobilen? Det beror helt enkelt på att man vänt på kameran som man gör när man tar en selfie med mobilen. Ja, men det måste man ju göra för att kunna se vad det är som händer och se om det är något som hakar upp sig. Nej, det beror bara på vårt kontrollbehov. Släpp det och vänd kameran rätt! En gudstjänstdeltagare kan sitta i bänken bredvid och kolla att kameravinkeln hålls rätt och gripa in om det är något som hakar upp sig. Och det kan vara bra att tejpa ett kryss på golvet som att man kommer ihop det rätta avståndet till kamera. Live måste få vara live! Finns det bara en mick, fokusera på talaren. Fråga: kan man då välja att bara sända en sak, t.ex. predikan. Ja, en streamad gudstjänst måste inte vara lika lång som vanligt.

Be om hjälp

Pastorn ska inte behöva veta och göra allt själv. Fråga i gudstjänsten, det kan finnas någon, kanske en pensionerad eller en mindre aktiv eller en morbror eller granne! Och det kan finnas frivilliga som inte kan, men som gärna tar reda på saker och kan lära sig. Det handlar mycket om vila. Om man vill tjäna Gud och vara till för människor, kommer man långt.
Det finns mycket som man kan lära sig via nätet. Ibland kan man ställa en direkt fråga på YouTube eller Google.

Några frågor och några råd:

Hur ska jag kommunicera till dem som ser på nätet? I kyrkan kan fler det interna språket. I kyrkan kan du också se hur din kommunikation fungerar och anpassa den. Tänk på den du talar till!
Kroppsspråket är viktigt! Är kameran närmare blir attitydsignalerna tydliga (positiv etc.…)
Var inte alltför beroende av manuskriptet.
Kolla ljuset. Om kameran måste kompensera för alltför lite ljus, blir det automatiskt mera brus. Alltså bra med extraljus.
Man kan också placera ut på nätet enklare andaktsformer som är förinspelade. Sådana kan också redigeras.
Redigeringsprogram: t.ex. Black Magic… …
På Youtube kan du fråga: hur kan jag redigera video?
Huvudvinkel: kameran två meter rakt framför; alternativ vinkel från sidan och rakt framifrån men på avstånd.
Extraljus ska inte vara närgånget. Ska komma från sidan, idealt 45° från sidan och 45° från golvet. Utan extraljus smälter talaren in i bakgrunden, extraljus utskiljer talaren från bakgrunden.
Ett genomskinligt vitt paraply gör ljuset mjukare.
Ett fönster ger en naturlig ljuskälla.
Allt ljus är ljus!

Hans Växby