Zimbabwe i fokus på trettondagen 6.1.2021

04.01.2021 kl. 22:16
cTrettondagen har länge varit en missionsdag med fokus på Zimbabwe. Här kommer senaste nytt:

Inget vatten på Home of Hope

Helt oplanerat var man tvungna att borra ett nytt borrhål för vatten på Home of Hope. Varför? Det existerande borrhålet, liksom många andra i området, gav inget vatten mera i oktober. Även floder och bäckar har torkat ut. Efter 92 meter, hittades tillräckligt med vatten för basbehoven. The Nyadire Connection jobbar tillsammans med verkstaden på Nyadire för att lösa vattenproblemen på området. I framtiden hoppas man kunna installera en pump som fungerar med solenergi.

Regn i december! Efter många år av torka har himlarna öppnat sig och det har regnat. Tacksamheten är stor och man hoppas att grundvattnet igen ska stiga. Ironiskt nog, har det regnat så mycket att man inte har kunnat plöja alls på åkrarna. Be för fortsatta regn under såningstiden, så att det blir en riklig skörd.

Välkommen Lindarose! Lindarose har examen i socialt arbete, men kunde inte hitta jobb. Nu jobbar hon frivilligt på Home of Hope tillsammans med den anställda personalen. Hon är ivrig för alla nya uppgifter hon kan hjälpa till med. De är mycket tacksamma över hennes medverkan och hennes intresse för barnen.

Skolorna öppnar

Skolorna var stängda andra terminen under maj-augusti, men har kunnat öppna gradvis, men de äldre eleverna först som hade nationella examen och O-levels och A-levels. Nu är examen slutförda och alla yngre elever har också fått komma tillbaka. Efter jullovet börjar terminen igen i början på januari. Här är en länk till en artikel om Winnet, hon bodde som tonåring på Home of Hope men pga.pandemisituationen återvände hon till barnhemmet, där lärde hon barnen sy egna ansiktsmasker och mensskydd. Tack vare ett stipendium från fonden till Rut Lindgrens minne, kan hon studera och ska återvända till sin praktik igen.

Läs mera här: https://www.umnews.org/en/news/zimbabwe-orphan-pays-itforward-during-pan...

Oanvända medel från TNC:s program förlandsbygdsskolor, som inte kunnat användas under den andra terminen, har i den här skolan kunnat användas för att sy ansiktsskydd, inköp av tvål och desinfektionsmedel mm.

Nya gungor mm till Home of Hope

Rådet för mission har varit i kontakt med Emmanuel Chiimba på Home of Hope angående nya gungor till barnhemmet. En församling i USA hade lovat bidra till gungor och klätterställningar, men pga. pandemin drog de sig ur. Rådet för mission har beslutat att i stället gå in och bidra till en lekpark på området, eftersom en sådan helt saknas i nuläget. Medel för detta kommer att sändas ut senast i början på januari.

Ruts fosterbarn. Av de åtta barn som bodde hos Rut vid hennes bortgång, är det ännu Febbie och Tsungirai som studerar. Febbie har en termin kvar i studier i samhällsplanering och Tsungirai har tre terminer kvar.

Hearing Innovation: Under året har missionsrådet understött elever med hörselnedsättning vid Nyadire Primary School. Tack vare regelbundna gåvor av faddrar kan vi skicka understöd tre gånger per år. Ta kontakt med Cata Ekman-Niemi-Kaija (dev.aidcoordinator@gmail.com) ifall du vill ha mer info!

Hungersnöd

Torkan, nedstängningen av samhället, ökningen av malaria och den osäkra ekonomiska situationen har tillsammans bidragit till minskad tillgång på mat och hungersnöd för många familjer i och omkring Nyadire missionsstation. Årets insamling under den ekumeniska ansvarsveckan gav över 2500 euro till matutdelningen, som fortsätter åtminstone till april 2021. Över 400 familjer som bor eller jobbar på missionsstationen samt pastorer i Mutoko-Mudzi distriktet och hälsovårdspersonal på sex hälsovårdcentraler på landsbygden får mathjälp.

Kollekten på trettondagen går till arbetet i Zimbabwe. Du kan göra en skillnad – TACK - TATENDA!

Följ oss på Facebook: Metodistkyrkans mission eller hemsidan www.metodistkyrkan.fi

Foton: TNC