Årskonferns i Vasa och utnämningar

08.11.2021 kl. 14:50
Finlands svenska metodistkyrka har samlats till årskonferens i Vasa denna helg. Konferensens tema var One Word - ett ord från Gud kan förändra allt (Luk.7:7).

Huvudtalare var Lilian Lytz från grannförsamlingen @sionchurch. Konferensens avslutades med gudstjänst från Vasa svenska metodistförsamling där biskop Christian Alsted predikade. Gudstjänsten går att se på vår Facebooksida.

Tack Vasa för en fin konferens! Grankulla inbjuder till nästa konferens i september 2022.

Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka konferensåret 2021-2022

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund
Ekenäs: Nils-Gustav Sahlin
Grankulla: lokalpastor Monica Lundgren , lokalpastor
Helsingfors: Tuula Sahlin, Nils-Gustav Sahlin
Ingå: att tillsättas
Vasa: Camilla Klockars
Åbo: Stefan Forsbäck

Distriktsföreståndare: Camilla Klockars
Karleby: lokalpastor Mika Uusimäki
Jakobstad: Sarah Tiainen (tjänstledig 1.3-31.12.2021)
Kristinestad: Tom Riska
Skaftung: Tom Riska
Borgå: Leif-Göte Björklund
Svartså: Leif-Göte Björklund
Lovisa: Mayvor Wärn-Rancken

Svenska distriktet / Metodister i Sverige
Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin
Östersund: Bengt Korswing
Laxå med utposter: Hans Wallstedt

Särskilda utnämningar
Församlingsplantering i Vanda: Andreas Forsbäck
Generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland: Mayvor Wärn-Rancken