Ekumeniska ansvarsveckan är här igen

08.11.2021 kl. 15:03
Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och de 17 målsättningar som satts upp. Hållbarhetsprogrammet siktar på att avskaffa den extrema fattigdomen samt uppnåendet av en hållbar framtid där miljö, natur och klimat, ekonomi samt människornas jämställdhet tas i beaktan.

 Grundprincipen är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Under Ansvarsveckan bekantar vi oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och nå målsättningarna, och därmed också en hållbar framtid. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, som är kyrkornas och de kristna organisationernas samarbetsorgan.

Vi inbjuder alla församlingar till att delta i denna gemensamma satsning. Aktuellt material, såsom intervjuer, videoklipp, diskussionsunderlag, artiklar, andaktsmaterial och annat kan hittas på Ansvarsveckans hemsida www.ansvarsveckan.fi (på finska www.vastuuviikko.fi). Som exempel kan nämnas den nyutgivna Hållbarhetsboken där man närmar sig de 17 hållbarhetsmålsättningarna ur kristen livssyn.

Under Ansvarsveckan ordnas också olika typer av evenemang såsom bibliodramaskolning på finska, ett webinarium om post-korona samhället, caféträffar samt konserter till förmån för Ansvarsveckan. Under veckan kan man även få höra andakter i anknytning till Ansvarsveckan i Yle Vegas Andrum. Dessa sänds 19.10 (Mayvor Wärn-Rancken), 20.10 (Jani Edström) och 21.10 (Sarah Tiainen).

Ekumeniska Rådet i Finland vill uppmuntra församlingar och gemenskap till att ta vara på situationen och ordna gemensamma ekumeniska satsningar på olika orter i form av t.ex. diskussionstillfälle, välgörenhetskonsert till förmån för Ansvarsveckan eller en gudstjänst t.ex. söndagen 24.10 som är FN:s dag för Fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

Man kan också följa Ansvarsveckan på some, antingen via Facebook (Vastuuviikko-Ansvarsveckan) eller Ekumeniska Rådets Instagram-konto @ekumenia. På some kan man använda hashtags #måttlighet #ansvarsveckan

Välkommen att fira Ekumeniska Ansvarsveckan!