Bön för Mocambique

29.04.2021 kl. 09:22
Även Mocambique drabbas hårt av corona. Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo.

För de som bor i Cambine är det ca. 40-50 km till närmaste testmöjlighet = både reseutgifter och risk för smitta under resan och kostnad för testet, så det testas nog inte så mycket. Ljuset i tunneln med vaccin, som vi ser, är nog väldigt långt bort i Mocambique och särskilt ute på landsbyggden.

I mars stod allt still vad gäller skolor i Mocambique, och barn och ungdomar på internaten i Cambine har skickats hem. Skolorna i landet har varit stängda i stort sett ett år förutom att en del högre klasser fått gå tillfälligt för att skriva sina examen mm. I april verkar det som en del klasser fått återvända. Skolorna öppet ungefär som i Sverige periodvis med växel läsning dvs, vissa elever går vissa dagar och andra de andra dagar, så helt normalt är det inte. Förskolan och kyrkan har inte fått öppna än. Nu befarar många att barn och ungdomar som kommer tillbaka till skolan när den åter öppnar kommer att vara färre, pga. att de än mer tvingats hjälpa till med familjeförsörjningen under svåra coronatider. Fler unga kvinnor har blivit bortgifta/gravida, och fler ungdomar hamnat i missbruk och kriminalitet.

Vi fortsätter att betala vår personal på förskolan så att de kan försörja sig och vi inte förlorar dem. De har fått tips på materialvård och ny produktion som de kan göra under tiden. Tyvärr har själva byggnaden använts för polis/vakter för att förstärka säkerheten i Cambine eftersom inbrotten ökat, vilket innebär att de inte har tillgång till lokalerna förrän skolorna öppnar igen.

När det kan bli en öppning av alla nivåer på skolorna igen är osäkert naturligtvis. Så snart de öppnar igen så finns en viss beredskap att starta vårt projekt ”Livets frö” om än det blir i förminskad form (utan statsstöd).

Ulla-Gun Ångman