Ukraina-Moldaviens årskonferens flyttar tillfälligt till vårt biskopsområde

05.05.2022 kl. 09:21
Vid ett extra sammanträde den 30 april beslöt Nordeuropas och Eurasiens centralkonferens med 98 procents majoritet att tillfälligt och med omedelbar verkan flytta den provisoriska årskonferensen för Ukraina och Moldavien från Eurasien till det nordiska och baltiska biskopsområdet. 

UKRAINA-MOLDAVIENS ÅRSKONFERENSE FLYTTAD FRÅN EURASIEN TILL DET NORDISKA OCH BALTISKA OMRÅDET

Vid ett extra sammanträde den 30 april beslöt Nordeuropas och Eurasiens centralkonferens med 98 procents majoritet att tillfälligt och med omedelbar verkan flytta den provisoriska årskonferensen för Ukraina och Moldavien från Eurasien till det nordiska och baltiska biskopsområdet. 

Det extra sammanträdet sammankallades online som svar på kriget i Ukraina och begränsades till att behandla ett förslag från centralkonferensens råd om att tillfälligt ändra gränserna för centralkonferensens två biskopsområden fram till nästa ordinarie sammanträde. 

Av de 13 länderna i centralkonferensen hade delegaterna från Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland tillsammans med biskop Eduard Khegay beslutat att inte delta i konferensen. I ett brev till konferensen förklarade de att orsaken till deras frånvaro var rädsla för russofobi eller diskriminering på grund av nationalitet. I brevet uppmanades också konferensen att inte fatta något beslut utan att vänta tills ett möte ansikte mot ansikte är möjligt och först efter det att fientligheterna har upphört. Brevet lästes upp för konferensen i sin helhet. 

Pastor Dr Hilde Marie Øgreid Movafagh (Norge), medlem av centralkonferensens råd, betonade att motionen var opolitisk, inte ett uttryck för en öst-västkonflikt och inte heller ett försök att utvidga det nordiska och baltiska biskopsområdet. "Det enda motivet är det verkliga behovet av att hjälpa Ukraina i dess tid av nuvarande behov och att erkänna att det trots den modige eurasiske biskopen Khegays försoningsarbete är politiskt omöjligt att ha ett ryskt ledarskap för en kyrka i Ukraina i dag." Pastor Robert Tserenkov (Estland), som också är medlem i rådet, sade: "Den nuvarande situationen kräver ett omedelbart genomförande av detta förslag eftersom det för närvarande inte finns någon annan genomförbar lösning." 

Flera delegater från Ukraina talade för motionen. Lekmannadelegaten Alexandre Arnaut sade följande: "De ukrainska pastorerna och medlemmarna beslutade att de inte längre kunde vara under Ryssland, och de ville vara fria att välja vart de ville gå." Distriktförestråndaren Oleg Starodubets tackade de nordiska och baltiska medlemmarna i centralkonferensen för att de "initierade processen för att ta hand om och skydda dem". De ukrainska bröderna och systrarna och deras ledare har nyligen träffats för att diskutera ämnet som ligger på bordet vid denna centralkonferens och stödde denna motion". Lekdelegaten Alina Hrab från Ukraina förklarade: "Just nu är det krig med Ryssland som är fienden, och vi kan inte tjäna det ukrainska folket när biskopen är i Ryssland." 

Delegaterna var tydligt påverkade av situationens allvar och hela konferensen ägde rum i en anda av urskiljning med flera pauser för bön. 

Motionen ändrades till följande lydelse: Centralkonferensen för Nordeuropa och Eurasien beslutar att tillfälligt, fram till nästa ordinarie centralkonferens, ändra gränserna för biskopsområdena i centralkonferensen så att den provisoriska årskonferensen för Ukraina och Moldavien flyttas till det nordiska och baltiska biskopsområdet. I enlighet med paragraf 543.5 i Book of Disciplin (i.e. Kyrkoordningen, red.anm.) har detta förslag lagts fram för båda biskoparna. 

Motionen antogs med 48 röster för, ingen emot och en nedlagd röst. 

Konferensen lade till följande förklarande mening med 47 röster för, en emot och inga nedlagda röster: I sitt beslut väljer centralkonferensen att lägga avgörande vikt vid önskemålen från den berörda årskonferensen. 

Biskop Patrick Streiff var ordförande under behandlingen av förslaget.

  Biskop Hans Växby ledde konferensen i bön för den Helige Andes ledning i genomförandet av beslutet och för biskop Alsted, som övertar det episkopala ledarskapet för den provisoriska årskonferensen för Ukraina-Moldavien. Flera delegater ledde bönen för fred, för Ukraina och för centralkonferensen. 

Biskop Alsted avslutade konferensen med Herrens välsignelse. 

 ----------------------------

Sekreterare för centralkonferensens råd
pastor Ole Birch