Together as one church - Tillsammans som en kyrka

01.07.2022 kl. 21:08
Under början av sommaren fick jag möjligheten att delta i centralkonferensens lekmannakonferens i Velletri i Italien. Det var mycket utvecklande att möta metodister från olika länder och se hur de tänker och tro och kyrka och hur kulturen i våra samhällen formar dessa.

Temat för dagarna var Together as one church, Tillsammans som en kyrka. Det var uppenbart frågan om människans sexualitet var något många funderade över och ett hopp om att kunna fortsätta som en United Methodist Church var stort. Tyvärr vet vi att det här kommer att vara svårt.

Att komma bort från vardagen ger även Gud en bättre chans att tala till mig, eller antagligen är det jag som är mer mottaglig och lyssnande. Gud verkar och talar i ett dopp i havet, i en spik i det Sixtinska kapellet och i en blick av en gammal man.

Jenny Jansson

Bild: Centro ecumene, den italienska metodistkyrkans lägergård.