METODISTGEMENSKAP FRÅN OLIKA VÄRLDSDELAR

02.09.2022 kl. 14:48
Pastor TD Jong Chun Park från Metodistkyrkans världsråd hälsade metodisterna välkomna till Karlsruhe metodistkyrka. Afrika, Asian, Europa, Latinamerika, Karibiska öarna, USA, Stilla havets område samlades till kvällen.

Biskop Rosemarie Wenner från Tyskland ledde i bön. Diskussionen gällde vad metodisterna vill tillföra i Kyrkornas världsråd för de kommande åtta åren. Vilka hälsningar har metodisterna till generalförsamlingen? Kyrkan borde vara mera involverad i frågor gällande klimatkrisen, flyktingkrisen, ojämlikhet mellan fattiga och rika samt lyssna mera på ungdomar.

Hur kan vi stöda varandra och samarbeta med varandra? Ha kontakt med ungdomarna, tala för de utsatta i samhället lokalt och globalt.

Biskop Ivan M. Abrahams berättade om Metodistkyrkans världsråds generalförsamling historia och verksamhet. Rådet håller konferens i Göteborg, Sverige 2024. Equmeniakyrkan står som värd. Biskop Christian Ahlsted berättade om Equmeniakyrkans verksamhet och sade att kyrkan är det närmaste samarbetspartner för Nordens metodister. Biskop Paul Kwabena Boafo från Ghana avslutade kvällen med bön.
Mayvor Wärn-Rancken

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.

Från EKR:s hemsida