Konferensprogrammet

08.09.2022 kl. 10:41
Vi är alla olika och vi vill bejaka olika talanger så att vi alla tillsammans ska kunna bilda en mångsidig helhet. Men hur långt vill vi gå när det gäller att acceptera olikheter? Dessa frågor får vi diskutera tillsammans – Markus Österlund och Christa Mickelsson delar sina berättelser på fredag kväll.

På lördagen berättar biskop Christian Alsted om vad som händer i metodistkyrkan globalt och vi väljer i vilken riktning vi ska gå.

Kom med och dela gemenskapen och påverka kyrkans arbete i framtiden!

PROGRAM
Torsdag 22.9

12.30 Pastoralsession
14.00 Ankomst, kaffe
15.00 Inledning av konferensen, förhandlingar
17.00 Middag
18.00 Förhandlingar
20.00 Kvällste
20.30 Andakt: Marjan Roayaii

Fredag 23.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Camilla Klockars
9.45 Förhandlingar inkl. kaffe
12.00 Lunch + Vänpromenad
14.00 Förhandlingar inkl. kaffe
17.00 Middag + Vänpromenad
19.00 Olika!
Inledande berättelser:
Markus Österlund & Christa Mickelsson
Ledare: Sarah Tiainen
Gruppsamtal, offerglädje
21.00 Kvällste

Lördag 24.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Hans Wallstedt
10.00 Vart är kyrkan på väg? Kyrkostyrelsen, biskopen
12.00 Lunch
14.00 Familjeprogram: Ninni och Andreas Forsbäck
14.00 Tillsammans i konst: Rita von Konow
17.00 Middag
19.00 Tillsammans!
Talare: Markus Österlund
Ledare: Stefan Forsbäck
Musik: Maria och Tomas Höglund
Offer för Ukraina och missionen/ Mocambique
20.30 Kvällste

Söndag 25.9
8.30-9.30 Frukost
11.00 Gudstjänst med nattvard. Offerglädje.
Predikan: Biskop Christian Alsted
Ledare: Camilla Klockars
Söndagsskola: Bella Ahlbäck
13.00 Lunch
Avfärd

Välkommen på årskonferens till Grankulla!