Ekumeniska ansvarsveckan är snart här igen!

13.09.2022 kl. 00:16
Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 23-30 oktober 2022. Temat är även i år Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar framtid och de 17 målsättningar som satts upp.

Hållbarhetsprogrammet siktar på att avverka den extrema fattigdomen samt uppnåendet av en hållbar framtid där miljö, natur och klimat, ekonomi samt människornas jämställdhet tas i beaktan.  Grundprincipen är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Under Ansvarsveckan bekantar vi oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och kan nå målsättningarna, och därmed också en hållbar framtid för hela skapelsen. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, som är kyrkornas och de kristna organisationernas samarbetsorgan.

Grundprincipen är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Under Ansvarsveckan bekantar vi oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och kan nå målsättningarna, och därmed också en hållbar framtid för hela skapelsen. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, som är kyrkornas och de kristna organisationernas samarbetsorgan.

Vi inbjuder alla församlingar och kristna organisationer till att delta i denna gemensamma satsning. Aktuellt material, såsom intervjuer, videoklipp, diskussionsunderlag, artiklar, andaktsmaterial och annat såsom t.ex. Hållbarhetsboken kan hittas på Ansvarsveckans hemsida Ekumeniska ansvarsveckan 2021-2022 Måttlighet | Ansvarsveckan. Vi vill också vill också utmana gemenskap till att skrida till konkreta verk och därför kommer att finnas tips på hemsidan fr.o.m. början av oktober på hur man för olika grupper kan förverkliga olika konkreta satsningar och utmaningar. Hemsidan uppdateras kontinuerligt längsmed hösten.

Under och omkring Ansvarsveckan ordnas också olika typer av evenemang såsom bibliodramaskolning på finska, seminarier, radioandakter i Yle Vega, caféträffar samt konserter, mm. Speciellt bör nämnas det internationella hållbarhetsseminariet Churches for a Sustainable Future som ordnas redan 4-5.10 i Helsingfors och på nätet. Andra exempel på händelser är Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst som sänds på Yle Fem söndagen 23.10 kl. 12 och i radion på Yle Vega kl. 13.03 samma dag. På FN-dagen 24.10 kl.17 ordnas en interreligiös fredsvandrig Måttlighet! på fem orter (Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Åbo) i Finland. Även Skapelsens tid som firas just nu (1.9-4.10.2022) tar upp många av dessa aspekter som även Ansvarsveckan vill lyfta fram. Se Ansvarsveckans kalender för mer information om olika händelser.

En av de bärande principerna för Ekumeniska Rådet i Finlands arbete är att det man kan göra tillsammans ska man även förverkliga tillsammans. Därför vill ERF uppmuntra församlingar och gemenskap till att ta vara på situationen och ordna gemensamma ekumeniska satsningar på olika orter i form av t.ex. diskussionstillfälle, do good-evenemang, välgörenhetskonsert till förmån för Ansvarsveckan, eller varför inte en ekumenisk gudstjänst eller andakt t.ex. söndagen 23 eller 30.10. Låt fantasin flöda och var kreativa i era påfund!


Man kan också följa Ansvarsveckan på some, antingen via Facebook (Vastuuviikko - Ansvarsveckan | Facebook) eller Ekumeniska Rådets Instagram-konto @ekumenia.  På some kan man använda hashtags #måttlighet #ansvarsveckan. På hemsidan kommer det även att finnas färdig somematerial fr.o.m. början av oktober som ni kan sprida i era egna somekanaler.

Välkommen med att fira Ekumeniska ansvarsveckan!

Med vänliga hösthälsningar,

Sarah Tiainen 
Ansvarsveckans koordinator
+358-40-6603915
sarah.tiainen@ekumenia.fi
Paikalla / Anträffbar: Ma-to 9-15    www.ekumenia.fi

KOLLEKTER OCH GÅVOR

Det är möjligt att bära upp kollekt till förmån för eller ge en gåva till Ekumeniska ansvarsveckan genom följande kanaler:

Ekumeniska Rådet i Finland (FO-nummer 0216994-2)
IBAN FI85 1018 3000 0744 03
BIC: NDEAFIHH
Referens: 3010
Mobile Pay: 30233

Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland förutom på Åland.

Ge ditt stöd till skolelever på Esa Memorial School i Nepal! FS Ekumeniska ansvarsveckas gåva i år går till barn och ungdomar vars familjer nyligen har flyttat till ett nytt område i utkanten av huvudstaden Kathmandu.

Ansvarsveckans insamling alternerar mellan Frikyrklig Samverkans (FS) rf:s medlemmar; Adventkyrkan,Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Pingströrelsen. Du kan stödja årets insamling direkt till ADRA Finlands kontoFI89 8000 1500 5542 42, ref.nr 41043ADRA Finlands Stiftelses penninginsamlingstillståndRA/2022/38 (Polisstyrelsen 14.1.2022)
 

Vi tackar er för er gåva!