Vi ber för metodisterna i Lettland och Litauen

03.11.2023 kl. 19:26
Trots den ekonomiska tillväxten i regionen hänger lönerna för metodistpastorerna i Lettland och Litauen inte med i utvecklingen, de halkar faktiskt efter. Anledningen är ganska enkel, de flesta av våra medlemmar tillhör låginkomstgrupperna i landet. Ändå gör metodisterna i Lettland och Litauen ett fantastiskt arbete med få resurser.

Vi är en kyrka i Norden, Baltikum och Ukraina, vi stöder och ber för varandra och jag ber er att be speciellt för metodisterna i Lettland och Litauen. Kollekten denna vecka går till de baltiska pastorernas pensions- och lönefond.

Christian Alsted