Tillväxt

08.05.2024 kl. 15:43
Inspirations- och undervisningstillfällen med Eric Zander 25-28.5.2024. Välkommen med att lyssna på hur vi skapar levande, växande och attraktiva trosgemenskaper.

Välj vilket tillfälle passar bäst:

lö 25.5 kl. 13-16 Betlehemskyrkan, Grankulla
sö 26.5 kl. 11 Metodistkyrkan, Åbo
sö 26.5 kl. 18 Kristuskyrkan, Helsingfors
ti 28.5 kl. 10-13 Kristuskyrkan, Helsingfors (ledardag)
Ingen förhandsanmälning behövs, vill du vara med på lunchen på tisdagen den 28.5 efter föreläsningen, så sätt mejl till samfundssekreteraren@metodistkyrkan.fi (meddela även om ev. dieter) 

Vem är Eric Zanders?

Eric Zanders är född och uppvuxen i Belgien, där han fortfarande är bosatt. Han är utbildad klasslärare men har jobbat hela sitt liv med församlingsarbete som evangelist och pastor. Han har studerat teologi vid Spurgeon’s College i London. Han har nyligen gett ut boken ”Church without walls” (Kyrka utan väggar).

Dagarna är ett samarbete med Svenska Folkskolans vänner, som beviljat understöd för kostnaderna.