Bön för Mocambique sö 12.3

11.03.2023 kl. 19:51
Söndagen 12.3 är det gemensam kollekt- och bönedag för Mocambique. Ulla-Gun och Arne Ångman tillbringade tre månader i Cambine hösten 2022. De har gjort en powerpoint om deras resa och info om projektet som kan visas på gudstjänsten.

Böneämnen:

*  det planerade seminariet (jag har inte fått några datum än) blir bra och att de ungdomar som ska jobba vidare med info spridning blir de rätta och lyckas nå fram

*  att Belsa fungerar som hon ska som ko-ordinator och får bra kontakt med ungdomar

*  att församlingen kan hitta bra ledare som kan starta upp och hålla i gruppverksamhet för barn/ungdomar 13-20 år, för det finns inget

   för dem just nu, och en väldigt viktig del. (jag hade gärna velat jobba mer med det, men hann inte mer än samtala med pastorn och

   arbetsgruppen om det och försöker påminna/peppa på avstånd)

*  att ungdomar kommer till insikt om problematiken med missbruk och söker frälsning istället - en ungdomsväckelse

*  förbön för dem som drabbats av stormen

Bilagorna hittar du här (obs! Ganska stora, tar en stund att ladda ned)

https://docs.desky.fi/s/a923JkaZT49bB9H

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija