Kyrka utan väggar

31.05.2024 kl. 09:40
Inspirationsdagen för Metodistkyrkans ledare hölls tisdagen den 28 maj i Kristuskyrkan, med bland andra Erik Zander från Belgien. Cirka 14 pastorer och medarbetare deltog. På förmiddagen undervisade Erik Zander, språket var engelska och på eftermiddagen fick vi referat från generalkonferensen av Jenny Jansson och Sarah Tiainen. Dagen var givande och gav nya tankar.

 

Förmiddagen handlade om församlingsplantering och församlingsutveckling med hjälp av smågrupper, ett ämne som Erik Zander brinner för. Han har också gett ut boken ”Church without walls” (Kyrka utan väggar), som syftar på att vi inte behöver en massa byggnader som tar tid, pengar och krafter att sköta.

Erik Zander är utbildad klasslärare, men har jobbat hela sitt liv som evangelist och pastor. Han studerade teologi vid Spurgeon Collage i London. Han betonade att vi evangeliserar för Guds rike och inte för vår församling. Församlingen är inte bara till för att samla människor, utan målet är att de som kommer också skall gå ut.

Man har sålt församlingen till att konsumera program, menade Zander. Är man inte nöjd med produkterna går man till en annan församling, där de har bättre program eller bättre lunch. Församlingen har blivit det slutliga, men det enda som går över gränsen till himlen är förvandlade människor och församlingen skall vara ett redskap för det.

”Att bli mer lik Jesus” är det som behöver reformeras. Runt Jesus fanns flera cirklar av människor, men Jesus koncentrerade sig på några få personer och de i sin tur skulle nå ut till flera. Kort avstånd hjälper människor att förvandlas. Långt avstånd mellan människor får människor att konsumera. Vår predikan kan informera människor, men det är när jag själv möter Gud som jag blir förvandlad, sade Zander.

Varje troende borde vara med i en grupp på tre personer, där målet är att tillsammans upptäcka vad Gud säger i sitt ord. I smågrupperna skall därför alla läsa ett kapitel ur Bibeln varje dag, utom lördag och söndag, tills de träffas nästa gång t.ex. två gånger i månaden. Då skall alla berätta om hur ordet talade till dem. Vi förändras lättare tillsammans med några som man hör ihop med, vilket är lika med ”församling”, sade Erik Zander. I programmet ingår också att evangelisera på stan en gång i månaden. Ibland träffas alla smågrupper till gemenskap och inspiration.

Birgit Grönqvist


 


 

Cata Ekman-Niemi-Kaija