Kustbandet nr 2 maj 2022

25.05.2022 kl. 14:45
Ljusets återkomst:


Med stigande förväntan har jag i år följt ljusets återkomst till de nordliga breddgraderna. Och nu sitter vi här igen med tidiga ljusa morgnar och långa ljusa kvällar. Det är fantastiskt och underbart. Ingenting går upp emot årstidernas växlingar i Norden. Många gånger har jag också gått på länk längs stranden eller i skogen och lyssnat till de återvändande fåglarnas klara drillar. Och jag har mått så bra av det.

Jag har själv lovat och tackat Gud för den underbara värld som han har gett oss och jag har njutit av varje steg som jag har tagit. Och jag har tänkt på bibelordet i 1 Moseboken, kapitel åtta och vers 22: ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.” Det har tröstat mig, eftersom det politiska läget i vår värld kastar mörka skuggor över oss.

Ljuset har en central plats i Bibeln. Om Gud står det att han är ljus och att det inte finns något mörker i honom (1 Joh 1:5). Det finns alltså ingen växling mellan ljus och mörker hos Gud (Jak 1:17). När Gud skapade världen, gjorde han ”de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna...till att lysa över jorden...skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott” (1 Mos 1:16–18).

Vår Frälsare Jesus säger om sig själv att han är världens ljus och att den som följer honom inte skall vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Om den himmelska staden Jerusalem, som skall komma ner till den nya jorden heter det: ”Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty herren Gud skall lysa över dem” (Upp 22:5). Av de här bibelställena ser vi att ljuset är gott och livgivande. Gemenskap med Gud genom tro på Jesus och gemenskap med varandra, det är den här sommarens erbjudande och tidningens tema. Du kan läsa tidningen här.

Birgit Grönqvist

Jesus sa till sina lärjungar:
 ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Markus evangelium 6:31.

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija