Respons

22.09.2022 kl. 09:07
Den här hösten har jag tänkt en del på det lilla ordet respons. När Jesus sänder ut sina lärjungar den första gången används ett intressant uttryck. Det syns inte i de normala bibelöversättningarna, men det grekiska ord som används i grundtexten, ordet ”axios”, kan översättas på ett flertal sätt och därför öppna vyer.

I de svenska översättningarna har man valt ordet ”värdig” då man översatt ”axios”. Texten går såhär: ”När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare”. Men ordet axios också kan översättas till ”någon som ger respons” eller ”någon med tyngd”.  Det ger också en djupare förståelse av sammanhanget. Jesus räknar med att människor kommer att ge respons på lärjungarnas besök och på den förkunnelse de hör. Det är tanken och syftet. Han räknar också med att en del inte kommer att göra det. Båda perspektiven är viktiga att vara medveten om.

Ibland har jag en känsla av att vi i våra församlingar rör oss alldeles för mycket ute i periferierna. Vi skapar intressanta program, åtminstone ibland, men de leder inte alltid nån vart. Det är som om ordet om Gud, som Jesaja i tiden hörde, ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” skulle ha blivit ett ”...trevlig, trevlig, trevlig är Herren”.  Detta är oroande. Anefter som staffetväxlingarna sker i Guds rike och vi tar över kallelsen efter en tidigare generation är risken uppenbarligen stor att vi tappar bort grundläggande sanningar.

Det kan vara värt att ta sig en mediterare över ordet respons. Ordet beskriver vår kallelse som Guds folk: vi är ute efter att hjälpa människor att reagera, att ge respons. Jesus predikade inte allmänna sanningar som människor kunde gilla eller inte gilla, Jesus var ute efter efterföljare. ”Följ mig”, sa han. Underförstått: lämna det gamla, stig in i det nya, ge respons på det du hört. Han var ute efter en tydlig reaktion. Du kan läsa nästan vilka sammanhang som helst i evangelierna och du kommer att märka att det är just konkreta steg i en ny riktning Jesus är ute efter.

Repons kan också vara ett ord till oss själva idag. Har Jesus fått en respons från mig? Eller hänger jag med utan att egentligen någonsin ha svarat tydligt? Idag har du och jag möjligheten att ge ett tydligt svar. Paulus uttryckte det så här: "Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag" (2 Kor. 6:2).

Camilla Klockars

 

Camilla Klockars