Årskonferens 2023 och deadlines

28.03.2023 kl. 16:04
Viktiga datum med tanke på konferenstrycket:

15.3 Medlemsstatistiken 2022 (till ng.sahlin@gmail.com)

31.3 Förtroendeuppdrag inom metodistkyrkan
Vill du sluta med någon uppgift du haft inom kyrkan? Eller känner du att du har tid och vill du stå till tjänst? Ta gärna kontakt! (leif.bjorklund@abo.fi)

 


23.4 Ekonomisk statistik (marie.fred@metodistkyrkan.fi)

30.4 Rapportering för 2022 (cata@metodistkyrkan.fi)

15.6 Motioner (kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi)
 

 

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija