Att gråta och få bli tröstad

14.09.2023 kl. 10:20
För de flesta av oss är livet inte alltid roligt eller enkelt. Ibland händer sånt som gör oss ledsna eller kanske hotar knäcka oss. Vi ser detsamma i urkyrkan, ofta i en mycket värre form. De är med i ett framgångsrikt arbete men omständigheterna är ytterst krävande. Apostlarna förföljs och dödas på grund av tron.

"Allt har sin tid" och mycket ryms med i en människas liv (Pred. 3:1-8). I texten beskrivs en tid att födas, att dö, att plantera, att rycka upp det planterade men också en tid att gråta. Det finns knappast något liv där allt hela tiden är roligt eller lätt. Vår utmaning som kristna är att försöka lära oss är att fungera ovanför omständigheterna. Du ser det t.ex. hos Paulus och Silas som sjunger i fängelset, trots den svåra situation de är mitt uppe i (Apg. 16:24-25). Det är att praktisera tron på det fantastiska att Gud, hela tiden, har kapacitet att lyfta oss över omständigheterna. Det är att lyfta blicken i stället för att fastna i det svåra.

Men - det är också okay och naturligt att gråta. I himlen kommer vi inte att göra det, där är all smärta och frustration över. Där torkar Gud istället bort alla gamla tårar och tröstar oss: "...han ska torka alla tårar från deras ögon" (Upp. 21:4). Men här, under vårt liv, har vi säkert många gånger orsak att gråta. Jesus beskriver det och säger: ”Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig” (Joh. 16:20-22). I GT beskrivs det också: ”... eftersom du ...grät inför mig har jag också hört dig” (2 Krön. 34:27). Petrus grät efter sin andliga crash: "Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt... och han gick ut och grät bittert" (Matt. 26:75). Jesus grät när Lasarus hade dött (Joh. 11:32-35). Sedan svängde han situationen och kallade Lasarus tillbaka till livet. Det är okay att gråta - alla behöver vi det nångång.

Vi behöver också utveckla förmågan att gråta med varandra. Jobs vänner sitter med Job i en vecka, i tystnad, och gråter med honom (2:12-13). Det är en ganska fascinerande text - vilka vänner! Under en hel vecka säger de ingenting, bara finns där i hans närhet. Vi läser också om Paulus som kommer ihåg unge Timoteus tårar och det gör att han längtar efter Timoteus. Han säger också i Romarbrevet (12:15) ”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter”.

Det är viktigt att finnas till för varandra just då det är som värst. Sen är det också ett faktum att Gud ofta låter omständigheterna svänga, förr eller senare. David uttrycker det så här: "På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel" (Ps. 30:6). Morgonen kommer och vinden vänder en dag. Det har vi all rätt att be om och förvänta.

Välsignad vecka!

Camilla Klockars

 

Camilla Klockars