Konferenstrycket är utskickat

22.06.2023 kl. 23:14
Konferenstrycket är utskickat till församlingarna. Om du inte har fått det kan du be om länken av din pastor, församlingsrådets ordförande eller årskonferensens sekreterare.
Mejla cata@metodistkyrkan.fi
Cata Ekman-Niemi-Kaija