TNC 15 år!

05.12.2021 kl. 10:01
TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.

TNC har förnyat sin struktur och delat upp ansvarsuppgifterna på fem olika delar med ett ledarteam som representerar varje del: : a) “Strategic Outreach” – jobbar på biskopsnivå för att ha samma vison hos båda parters b) “Strategic Inreach” –jobbar för att få mera understödjare både i kyrkor, organisationer och privatpersoner c) ”Finance”- genomskinlighet i hela ekonomin d) ”Oversight to TNC Programs” – helhetsansvar för de 12 TNC-programmen samt administration. Medledare finns både i Pittsburgh och Nyadire.


Här kan du läsa deras jubileumsnummer av nyhetsbladet.

Cata Ekman-Niemi-Kaija