Volontärresa sommaren 2022?

10.02.2022 kl. 19:20
Känner du någon eller går du själv i tankar på att resa på volontärresa? Möjligheten finns att delta i TNC:s (The Nyadire Connection) team till Nyadire, Zimbabwe i slutet av juni/ början av juli.
Mer info av undertecknad eller av Ida Ala-Heikkilä, ida.alaheikkila@outlook.com. Ida var på volontärresa med TNC sommaren 2019 och berättar gärna om sina erfarenheter.

A Volunteer in Mission Trip with The Nyadire Connection is hoping to travel to Zimbabwe, Africa summer of 2022.

TNC is looking for volunteers with a wide range of skills in the areas of education, ministry, agriculture, health, maintenance, and more. There are endless opportunities to engage in cross-cultural relationships, develop partnership programs, serve God and others, and grow spiritually.

If you are interested in joining this team or hope to learn more, contact Molly at mollyalice.michael@gmail.com or visit our website.

Cata Ekman-Niemi-Kaija