Kolla in senste nyhetsbrevet och bilder från Nyadire!

01.09.2022 kl. 17:26
The Nyadire Connections volontärteam besökte Zimbabwe i somras och delar med sig av senaste nytt. Under TNC:s besök var den ena läraren för eleverna med hörselnedsättning på semester och den andra blev kallad till den nationella kommittén för utvecklandet av teckenspråket, vilket gjorde att barnen var utan lärare en vecka. En vikarie hittades för de yngre eleverna medan en av TNC volontärerna hoppade in som vikarie för de äldre.

Hearing Innovation

Alla elevers hörsel testades. Tack vare en privatpersons gåva kunde eleverna åka på utfärd till Manhemba grottorna.

Många elever har gått ut skolan sen senaste TNC-besök. Nu fick alla elever en liten necessaire med tillbehör. Två tidigare elever som redan är myndiga är intresserade av yrkesskolestudier och kunde eventuellt kvalificera för stipendie. Två andra blir snart färdiga och de beviljades understöd för inträdesprov till fortsatt utbildning.

Alla flickor fick nya skoluniformer och pojkarna fick nya hattar.

Home of Hope

Fortsättningsvis kommer det nya barn till Home of Hope via socialmyndigheterna. Nu är det 24 barn, majoriteten av dem är i lågstadieålder, ett av barnen är myndigt och blir tvunget att flytta. Personalen uppgår till tio personer. Dessutom finns det en person som varit volontär under året och två praktikanter, som speciellt hjälpt med läxläsning. Alla i personalen borde enligt nationell standard ha klarat O-level standard, men alla kvalificerar sig inte. Eventuellt kunde man utveckla praktikanternas insatser speciellt mellan kl. 14-19.

Samarbetet med lokala partners har ökat och man har fått både mat och tillbehör, t.ex. 60 filtar. Även organ inom kyrkan har skickat volontärer och donerat saker.

Bönor och ärter har skördats, majs- och sötpotatisskörden är på gång, potatisen ska snart sättas. Barnhemmet har getter, grisar och kor. Kvarnen kan inte användas av privatpersoner pga dyra elkostnader. Eventuellt kunde den fungera med solenergi. Stor tacksamhet för corona matutdelningen 2020-2021 (där också Finland var med på ett hörn).

TNC har status som icke-kommersiell organisation och får rabatt på solcellslampor, som bl.a. delades ut till personalen. Man kunde också reparera gungorna och laga några nya.

Skolan planerar att använda biogas för tillredning av skolmat. Det har inte funnits tillräckligt med dynga tidigare, men nu verkar projektet att ta ett steg framåt. Nyadire står för 5% av kostnaderna, medan studerande vid ett universitet i USA har initierat och ansvarar för projektet.

Rut Lindgrens stipendiefond

I juni ordnades en träff för 16 elever som fått bidrag från fonden. Alla skulle hålla ett fem minuters anförande. TNC träffade också två tidigare elever på deras arbetsplatser.

Länk till nyhetsbrevet

Cata Ekman-Niemi-Kaija