Barnen i Zimbabwe i fokus den 6.1.2024

02.01.2024 kl. 00:54
Runt om i församlingarna brukar vi be speciellt för barnen i Zimbabwe på trettondagen, så även i år. Här kommer lite info om vad rådet för mission stöder på Nyadire.

Hearing Innovation - Barn med hörselnedsättning
Det  går  drygt  20  barn  med hörselnedsättning, fördelade på två klasser i grundskolan på Nyadire.
Förutom skolavgifter är skoluniformer obligatoriska och därtill kommer internatavgifter, eftersom elever bor på skolan när vägen hem är lång. 

Flera av dem håller på att avsluta sin skolgång och genom vårt samarbete med The Nyadire Connection (TNC) så försöker vi hitta lösningar för en yrkesutbildning för eleverna. I Harare finns det en yrkesskola och en mer akademisk studieinriktning för elever med hörselnedsättning. 

Under året som gått fick eleverna nya stolar och pulpeter.

Rut Lindgrens stipendiefond
Rådet för mission understöder även studier på andra stadiet, förutom understöd via fadderbidrag för elever i grundskolan, genom insamlingen till Rut Lindgrens stipendiefond. Från den kan elever från utsatta familjer och från barnhemmet Home of Hope söka understöd för yrkesutbildning. 

Volontär?
Vi du åka som volontär till Zimbabwe för en korttidsinsats? Vi samarbetar med The Nyadire Connection, som skickar volontärteam till Zimbabwe, ofta ett par gånger per år. 
Kontakta rådet för mer information: dev.aidcoordinator@metodistkyrkan.fi 

Home of Hope
Under år 2023 understödde vi barnhemmet med ett allmänt bidrag för verksamheten. Barnhemmet har nu 24 barn (13 pojkar och 11 flickor) i de två parhus som färdigställdes 2019. Personalen uppgår till 10 personer. Verksamheten fortgår och man har även fortsatt utveckla jordbruksverksamheten som hjälpt barnhemmet få mat på bordet i en tid där inflationen är hög och covid-19 pandemin har gjort livet svårare. Man hade också fått tillåtelse att använda sjukhusets tandläkare, men i somras fanns det ingen tandläkare på sjukhuset, så barnens tänder kunde inte kontrolleras förrän i november.

Under året förstörde en storm taket på ett av parhuset. Tack vare bl.a. en kollekt som togs upp under årskonferensen 2022 och insamlade medel från Rådet för mission kunde taket repareras snabbt. Den takplåt som blåste av parhuset har återanvänts och nu blivit ett förrådstak.

Cata Ekman-Niemi-Kaija