Följ med på TNC:s missionsresa till Zimbabwe!

23.02.2024 kl. 09:09
Om du har funderat på att åka på en missionsresa men inte vet hur du ska ta det första steget har du tur: TNC organiserar missionsresor till Nyadire i Zimbabwe 2024 och du är välkommen att följa med oss.

Ett TNC-team planerar att resa i juni eller juli, och ett annat team planerar en resa senare under året. Resorna varar vanligtvis 10-14 dagar och innehåller ett brett utbud av aktiviteter som passar vuxna, tonåringar och familjer.

Sedan 2006 har TNC lett mer än 50 resor för mer än 125 olika resenärer, av vilka många har varit med på flera resor.

Ralph Duckworth, TNC:s ordförande, har varit i Zimbabwe flera gånger och planerar att leda en av resorna i år.
"Förutom att se hur TNC har bidragit till att förbättra livskvaliteten i Nyadire, tycker jag om att förnya vänskaper och relationer som har byggts upp under det senaste decenniet", säger han. "Fråga bara vilken TNC-resenär som helst, så kommer vi att berätta att det var en livsförändrande och givande upplevelse."

Mary Beth Zollars, som leder flera program för TNC, inklusive vår sponsring av föräldralösa barn vid Home of Hope, har varit med på mer än ett dussin resor och hon planerar också att resa till Nyadire i år.

"Vi har något för alla", säger hon. "Vi letar efter personer som är intresserade av att läsa och leka med barn, handleda matematikelever, kommunicera på teckenspråk för barn med hörselnedsättning och gärna erbjuda talterapi. Vi behöver personer som kan laga cyklar, utföra el- och VVS-arbeten mm. Projekten kommer att vara värdefulla och de människor du träffar kommer att vara fantastiska."

Om du vill ha mer information om TNC:s resor 2024 kan du kontakta vår programledare för missionsresor, Molly Michael, på mollyalice.michael@gmail.com så svarar hon gärna på alla frågor du kan tänkas ha. Du kan också kontakta Cata (koordinator i Finland): dev.aidcoordinator@gmail.com. Möjlighet att söka resebidrag från Rådet för Mission.

"Om du funderar på en resa, gör det bara!" säger hon. "Livet är för kort för att skjuta upp saker.Be om det varje dag. Om du känner dig kallad att tjäna, lita på Jesus. Han kommer att visa vägen."

www.nyadire.org
 

Join The Nyadire Connection on a mission trip to Zimbabwe!

If you’ve been thinking about going on a mission trip but don’t know how to take the first step, you’re in luck: TNC is organizing mission trips to Nyadire, Zimbabwe in 2024, and you’re welcome to join us.

One TNC team plans to travel in June or July, and a second team is planning a trip for later in the year. Trips usually last 10-14 days and include a wide variety of activities suitable for adults, teenagers and families. Since 2006, TNC has led more than 50 trips for more than 125 different travelers, many of whom have been on multiple trips.

Ralph Duckworth, TNC Chairman, has been to Zimbabwe several times and plans to lead one of the trips this year.

“In addition to seeing how TNC has helped to improve the quality of life in Nyadire, I like renewing friendships and relationships that have been built over the past decade,” he says. “Just ask any TNC traveler, and we’ll tell you it was a life-changing and rewarding experience.”

Mary Beth Zollars, who leads several programs for TNC, including our sponsorship of orphans at the Home of Hope, has been on more than a dozen trips and she also plans to travel to Nyadire this year.

“We have something for everybody,” she says. “We’re looking for people who are interested in reading with children, tutoring math students, signing with Deaf students and offering speech therapy. We need people who can fix bikes, do electrical work and plumbing. The projects will be worthwhile and the people you meet will be amazing.”

If you would like more information about TNC’s 2024 trips, please contact our mission trip program leader, Molly Michael, at mollyalice.michael@gmail.com and she’ll be happy to answer any questions you may have.

“If you’re thinking about a trip, just do it!” she says. “Life is too short to put things off. Pray about it every day. If you feel called to serve, trust in Jesus. He will lead the way.”

www.nyadire.org

Cata Ekman-Niemi-Kaija