Aktuellt om Livets frö projekt i Mocambique

12.04.2024 kl. 09:16
Livets frö projektet i Mocambique består av två delar. Första delen, som är en liten förskola, startades av metodistförsamlingen i Östersund och är nu Metodister i Sveriges gemensamma ansvar.

Del två, ansvarar missionsrådet i Finland för och den vänder sig till skolbarnen i Cambine.


Förra året hölls seminarier om faran av missbruk av olika slag, för tidiga graviditeter och vikten av utbildning. Då utbildades också 10 ”aktivister” som i sin tur skulle fortsätta informera i kringliggande byar. I november hölls en återträff och utvärdering med dessa.

Utmaningar:
- En del hade svårigheter att tas på allvar eftersom de själva är unga. De saknade också material t.ex illustrativa affischer för att bättre förklara

- Det finns fortfarande de som missbrukar och flickor som hoppar av skolan pga. tidiga äktenskap och graviditeter. Det finns fortfarande föräldrar som gifter bort sina flickor för att få pengar till familjen och de som uppmuntrar sina barn att hjälpa till/arbeta hemma så att de inte har tid för skolgång.

Positivt:
- Gott bemötande och samarbete med olika ledare. Man ser också minskad användning av olika substanser, flickor som hoppat av skolan återgår och attitydförändring hos vissa föräldrar som hållit sina gravida flickor hemma.

Framtidsplaner:
- det behövs kontinuerliga allmänna seminarier och vidareutbildning för de valda ungdomarna. Vissa ungdomar har inte funkat så bra och andra har avslutat sina studier i Cambine och flyttat, dessa behöver ersättas. Man hoppas också kunna utöka antalet ”aktivister”. Ett närmare samarbete med koordinator och ungdomar behövs med regelbundna fysiska träffar.

Nya enkäter är förberedda och ska ut i skolorna även i de lägre klasserna för att fånga upp nya elever och utvärdera bättre inför framtida seminarier.

Tyvärr så är det så att den koordinator som anställdes deltid under sina pastorsstudier i Cambine blev klar och har fått utnämning på annan ort. Hon själv trodde att hon skulle kunna fortsätta, trots avstånd, men det har visat sig vara ohållbart och man letar nu efter en ny koordinator som är fast boende i Cambine.  Den processen är redan i gång.

BE GÄRNA FÖR
·Att arbetsgruppen hittar en ny inspirerad koordinator som tar sitt uppdrag på allvar för barnens bästa.

·Att förskolan växer och utvecklas och att personalen upplever glädje och inspiration i sitt arbete och att samarbetet med den nya fungerar och berikar.

·Att inspirera och stödja församlingen i ett målmedvetet evangelisationsarbete bland barn och ungdomar i Cambine.

·Att det hittas bra och villiga ledare till olika barn och ungdomsgrupper.  

·Att kommunikationerna fungerar väl att projektet fungerar bra så att barn och ungdomar kan få en tryggare och bättre framtid förankrade i en tro på Jesus och delaktiga i församlingsgemenskapen.


Ulla-Gun Ångman

 

Cata Ekman-Niemi-Kaija