Bön för Moçambique

29.04.2021 kl. 21:40
Även Mocambique drabbas hårt av corona

Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo. För de som bor i Cambine är det ca. 40-50 km till närmaste testmöjlighet = både reseutgifter och risk för smitta under resan och kostnad för testet, så det testas nog inte så mycket. Ljuset i tunneln med vaccin, som vi ser, är nog väldigt långt bort i Mocambique och särskilt ute på landsbyggden.

I mars stod allt still vad gäller skolor i Mocambique, och barn och ungdomar på internaten i Cambine har skickats hem. Skolorna i landet har varit stängda i stort sett ett år förutom att en del högre klasser fått gå tillfälligt för att skriva sina examen mm. I april verkar det som en del klasser fått återvända. Skolorna öppet ungefär som i Sverige periodvis med växel läsning dvs, vissa elever går vissa dagar och andra de andra dagar, så helt normalt är det inte. Förskolan och kyrkan har inte fått öppna än. Nu befarar många att barn och ungdomar som kommer tillbaka till skolan när den åter öppnar kommer att vara färre, pga. att de än mer tvingats hjälpa till med familjeförsörjningen under svåra coronatider. Fler unga kvinnor har blivit bortgifta/gravida, och fler ungdomar hamnat i missbruk och kriminalitet.

Vi fortsätter att betala vår personal på förskolan så att de kan försörja sig och vi inte förlorar dem. De har fått tips på materialvård och ny produktion som de kan göra under tiden. Tyvärr har själva byggnaden använts för polis/vakter för att förstärka säkerheten i Cambine eftersom inbrotten ökat, vilket innebär att de inte har tillgång till lokalerna förrän skolorna öppnar igen.

När det kan bli en öppning av alla nivåer på skolorna igen är osäkert naturligtvis. Så snart de öppnar igen så finns en viss beredskap att starta vårt projekt ”Livets frö” om än det blir i förminskad form (utan statsstöd).

Ulla-Gun Ångman

Ulla-Gun Ångman

Hälsningar från Cypern och SAT-7

I ungefär ett halvt års tid, sen september 2021, har jag haft förmånen att praktisera som volontär vid det kristna medianätverket SAT-7. Närmare bestämt befinner jag mig i staden Limassol på Cyperns sydkust, där en av organisationens TV-studior bedriver sin verksamhet.Läs mera »
12.05.2022 kl. 16:27

Nytt från Home of Hope

Läs det senaste nyhetsbrevet och kolla in videon med Tsungi som bl.a. bott på Home of Hope och är på slutrakan av studierna.Läs mera »
29.03.2022 kl. 08:00

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

Volontärresa sommaren 2022?

Känner du någon eller går du själv i tankar på att resa på volontärresa? Möjligheten finns att delta i TNC:s (The Nyadire Connection) team till Nyadire, Zimbabwe i slutet av juni/ början av juli. Mer info av undertecknad eller av Ida Ala-Heikkilä, ida.alaheikkila@outlook.com. Ida var på volontärresa med TNC sommaren 2019 och berättar gärna om sina erfarenheter.Läs mera »
10.02.2022 kl. 19:20

Zimbabwe i våra tankar på trettondagen 6.1.2022

2022 vill vi i rådet för mission lyfta fram betydelsen av utbildning. Vi stöder speciellt två olika utbildningar: 1) understöd till klassen för barn med hörselnedsättning. Eleverna kommer ofta långt ifrån och bor på internat i Nyadrie.Läs mera »
03.01.2022 kl. 11:08

TNC 15 år!

TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.Läs mera »
05.12.2021 kl. 10:01

Uttalande för rättvisare fördelning av vacciner

helgen träffades ECOM (European Commission on Mission) både fysiskt i Oslo och via Zoom. Där gjordes ett upprop för rättvisare fördelning av vacciner, under 1% av Afrikas befolkning är vaccinerade mot Covid-19. Med uppropet hoppas man kunna sätta press på respektive lands regeringar för att åstadkomma en rättvisare fördelning av vaccinerna. Det är också något som Rådet för mission undertecknar och som den globala metodistkyrkan ser som högsta prioritet.Läs mera »
24.09.2021 kl. 07:30