Nytt från Home of Hope

29.03.2022 kl. 08:00
Läs det senaste nyhetsbrevet och kolla in videon med Tsungi som bl.a. bott på Home of Hope och är på slutrakan av studierna.

Nyhetsbrevet är här

Här är en kort video om bl.a. TNC:s historia. Tsungi är på slutrakan av sina studier berättar om det.

Please take a few minutes of your time to watch a video that we created for a Mission Minute. (Click on the word video! Or copy and paste this URL: https://vimeo.com/684405885/66905f7e3d)

*TNC history (at0:00)
*Violet Mutasa speaks (at 0:58)
*TNC history continued (at 2:37)
*Tsungi speaks (at 3:23) She grew up at the Home of Hope!
*Chuck Billerbeck speaks (at 3:55)

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

TNC 15 år!

TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.Läs mera »
05.12.2021 kl. 10:01

Bön för Mocambique

Även Mocambique drabbas hårt av corona. Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo.Läs mera »
29.04.2021 kl. 09:22

Cyklonen Idai

ÄNNU en gång har Mocambique träffats av en cyklon - döpt till Idai – denna gång den värsta som drabbat södra Afrika någonsin.Läs mera »
01.04.2019 kl. 09:19