Små men viktiga steg framåt för den nya livsgemenskapen i Vanda

29.04.2022 kl. 12:24
Många kyrkoforskare beskriver dagens Europa som en efterkristen kontinent. Med det avses att Europa för andra gången i sin historia har blivit ett missionsfält. Många människor känner inte Gud och deras band till kyrkan är svagt. Så är fallet också i Finland där många människor – trots medlemskap i kyrkan – i praktiken är fjärmade från den kristna tron. Det finns bred enighet inom olika kristna rörelser om att det behövs nya grepp för att nå de här människorna, men hur?

De flesta församlingarna i Finlands svenska metodistkyrka är grundade under slutet av 1800-talet. De har egna kyrkobyggnader, ofta centralt belägna i staden eller byn. Många av dem har en eller flera anställda och en aktiv skara medlemmar. De har ett mycket viktigt uppdrag i sina respektive närsamhällen. Samtidigt har det skett stora demografiska förändringar sedan slutet av 1800-talet.

Alla kyrkobyggnader befinner sig inte längre på sådana platser, där det är ändamålsenligast att samlas till gudstjänst. I utkanterna av de större städerna finns det många nya, växande samhällen som är helt kyrkolösa. Samtidigt finns det många byar i Österbotten med många frikyrkobyggnader, men bara några få aktiva medlemmar. Kristna samfund har haft svårt att flytta tyngdpunkten i takt med de snabba förändringarna i samhället.

I en föränderlig samhällskontext behövs det flexibla sätt att nå ut till nya människor i nya områden. Det kan handla om helt nya mötesplatser: ett café, en biosalong, ett köpcenter eller någons hem. Det kan handla om helt nya sätt att mötas: via nätet, i samband med en arbetslunch eller i form av en joggingrunda när barnen har lagt sig. Fördelen med nya gemenskaper är att de inte är bundna till existerande mönster, strukturer och förväntningar.

I oktober 2021 startades en ny andlig livsgemenskap i Vanda. Det första halvåret för den nya gemenskapen har varit en tid av att lägga en ny grund. Det tar tid att lägga en grund för en ny andlig gemenskap. Alla personer känner inte varandra från förut och det tar tid att forma nya relationer. För tillfället består gemenskapen av en handfull barnfamiljer med barn i åldern 1-12 år.

Vinterhalvåret har varit en tid av återkommande förkylningar för många barnfamiljer, och det har också märkts i den nya gemenskapen. Vissa samlingar har inhiberats p.g.a. sjukdom och försiktighetsåtgärder p.g.a. den pågående pandemin. Gruppen leds inte av någon anställd ledare, vilket är en utmaning men också en möjlighet. Samlingarna har hållits hemma hos mig och min fru, vilket skapar utrymmesbegränsningar men samtidigt gör samlingarna avslappnade och okomplicerade. Samlingarna har hållits en gång i månaden och har varit enkla till sitt format: kaffe, tilltugg, samvaro och en andakt med sång och bibelberättelser för barnen.

Formandet av den nya gemenskapen i Vanda fortsätter. Känner du någon i huvudstadsregionen som behöver en andlig gemenskap? I gruppen finns utrymme för människor i alla åldrar och i alla livsskeden, även om mycket tillsvidare går på barnens villkor (av praktiska skäl). För tillfället samlas vi i mellersta Vanda, ca 1 kilometer från köpcentret Jumbo.

I framtiden kommer samlingarna förhoppningsvis att hållas lite på olika håll i Vanda, med större tyngdpunkt på den östra delen av Vanda. Tipsa gärna sådana, som kanske söker en gemenskap eller kunde vara intresserade av att bli delaktiga i den nya gruppen i Vanda.

Andreas Forsbäck

Ledare och pastor för den nya gemenskapen i Vanda

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

TNC 15 år!

TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.Läs mera »
05.12.2021 kl. 10:01

Bön för Mocambique

Även Mocambique drabbas hårt av corona. Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo.Läs mera »
29.04.2021 kl. 09:22

Cyklonen Idai

ÄNNU en gång har Mocambique träffats av en cyklon - döpt till Idai – denna gång den värsta som drabbat södra Afrika någonsin.Läs mera »
01.04.2019 kl. 09:19