Kustbandet nr 4 - 2021

24.11.2021 kl. 14:44
Gud vill gemenskap!
Det nya kyrkoåret börjar söndagen den första advent och leder in oss i väntan och förberedelse fram till juldagen, då vi firar att Guds son tog människogestalt och blev ett barn som Maria födde.

I vår värld är många människor rädda och otrygga. Många känner sig otrygga i den egna familjen, i skolan eller på arbetsplatsen. Isoleringen under pandemin har varit förödande för många både unga och äldre. Förföljelser, naturkatastrofer och klimatproblem skrämmer oss. Vi känner oss kanske ensamma och utlämnade. Men Gud vill ha gemenskap med oss. Mitt i en värld av mörker steg Gud ner till oss i ett litet barns gestalt och föddes en natt i ett enkelt stall. 

Himlens stjärnor lyste över landskapet och några herdar blev bländade av ett kraftigt sken. De såg himlen full av änglar och fick en uppmaning att gå och se den nyfödde Frälsaren. Herdarna beslöt att gå in till Betlehem och söka reda på honom. De hittade Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de gick tillbaka till sina får var de glada och lyckliga över vad de hade fått höra och se och de tackade och lovade Gud (Luk 2:1–20).
Så kan varje människa ännu i dag söka och finna den Frälsare, som Gud sände till jorden för att förlåta oss vår synd och ge oss en plats i vårt himmelska hem.

I detta nummer av Kustbandet finns en hel del att läsa, till exempel i Ekumenik i praktik får du läsa om två pastorer från olika samfund, Metodistkyrkan och Missionsförbundet, som gjorde en arbets-fördelning. Biskop Christian Alsted gör en analys över coronaåren, vilka följder de fick och hur fram-tiden ser ut för kyrkan. Lilian Lytz från Sionförsamlingen i Vasa, för i sin undervisning fram vikten av att vi som kristna tänker gott om våra medmänniskor och välsignar dem.

Läs hela numret här.

Birgit Grönqvist

Cata Ekman-Niemi-Kaija