Meddelande gällande förtroendeuppdrag inom metodistkyrkan

21.02.2022 kl. 19:07
Bästa medarbetare och förtroendevalda inom Finlands svenska metodistkyrka!
Vi är oerhört tacksamma till dig som aktivt valt att stå med och engagera dig
genom att ha ett förtroendeuppdrag i någon av våra råd och kommittéer. Din tjänst och insats är ovärderlig när vi tillsammans vill jobba för att se människor lära känna Jesus och växa i relationen till honom som hans lärjungar. Varje enskild del i metodistkyrkans maskineri bidrar till att vi kan göra detta arbete för att hjälpa människor och se Guds rike sprida sig och Jesu kärlek nå ännu fler.

Under våren blir det dags för nomineringskommittén att se över situationen i de olika råden och kommittéerna och vid behov tillfråga nya att stiga in i förtroendeuppdrag.

Vi hoppas givetvis att så många som möjligt vill försätta tjäna och bygga tillsammans med oss, men förstår samtidigt att omständigheter och möjligheterna att fortsätta kan förändras.
Om du av någon anledning inte längre har möjlighet eller vill fortsätta i ditt förtroendeuppdrag ber vi dig meddela oss detta senast 31 mars 2022.

Du får också gärna meddela om du kommer att tänka på någon person som du tror kunde
vara bra i det förtroendeuppdrag du haft. Det kan vara till mycket stor hjälp i vårt arbete.
Om det är så att du säger upp ditt uppdrag är vi tacksamma om du kort vill beskriva vad din
insats inneburit och vad din uppgift varit, så att vi kan ge en bra bild och rätt information när
vi söker en efterträdare.

Vi är tacksamma om du vill be för vårt samfund och för allt det viktiga arbete som görs, både
i nomineringskommittén och i kyrkan som helhet.
Tack för det du gör! Vi önskar dig en välsignad vinter och vår!

Stefan Forsbäck, sammankallare
stefan.forsback@metodistkyrkan.fi

Cata Ekman-Niemi-Kaija